Simpozium açılacȇk harman (avgust) ayın 5-dä. Ona katılacȇk 15 resimci Moldovadan, Kirgiziyadan, Azerbaydjandan, Başkiriyadan, Türkiyädan, Ukrainadan, Rusiadan, haberledi kendi facebook sayfasında Gagauziyanın kultura hem turizm baş bakannıı.

Simpoziumun sırasında resimcileri gezdireceklär Gagauziyanın turist erlerinä, tanıştıracȇklar gagauzların adetlerinnän, neyä görä yaradıcılar cizeceklär kendi resimnerini gagauz tematikasına görä.

Gagauziyanın kultura hem turizm baş bakannıın başı Marına Semönova nışannadı, ani simpoziumun 15 pay alanından 11 – başka devletlerdän musaafirlär – dünnedä tanınmış resimcilär.

«Simpoziumun baş neeti – tanıştırmaa resimcileri gagauz halkın adetlerinnän hem göstermää kulturamızı resimciliktän. Simpoziumun teması – Gagauz Eri, gagauz kulturası», — nışannadı Semönova.

Olay yapılȇr deyni resimcilär paylaşsınnar becermeklerinnän, kultura özelliklerinnän, hem hep ölä kursunnar eksklüziv yaratmalarını gagauz tematikasınnan.

Simpozium sürecek 10 gün. Onu hazılȇr Gagauziyanın kultura hem turizm baş bakannıı barabar «Gagauz Art» gagauz resimcilerin birliinnän.