İlk hem en önemli daava, angısı durardı Moldovanın İç İşleri Ministerliin eni öndercisinin  Andrey Nȇstasenin önündä –  ministerlii politika baskısından kurtarmaa. Bunu Andrey Nȇstase nışannadı intervyüda “GRT” kanalına.

Eski öndercilär kuvetin başındaykana, İç İşleri Ministerlii yapardı onu, ne söläärdi bir partiya, sayȇr Moldovanın İç İşleri Ministerliin başı Andrey Nȇstase.

ANDREY NȆSTASE, Moldovanın İç İşleri Ministerliin başı: “İlk, ne bän istedim yapmaa – ayırmaa hem “paklamaa” ministerlii türlü politika baskılarından. Bän buldum islää uzmannarı, angıları  koruyacȇklar insannarı hem usluluu. Onnar lääzım serbest olsunnar da kendi işini üüsek uurda götürsünnär – nicä yazılı Konstituţiyada”.

Ne baalı Moldova Demokratik partiyasının azaların devlet görevlerinä koyulmasınnan, Andrey Nȇstase nışannadı, ani onnarın da işi faydalı devletä, neçin ki onnar işi bilerlär.

ANDREY NȆSTASE, Moldovanın İç İşleri Ministerliin başı: «Demokratik partiyasından insannarı brakmamız yapılȇr o neetlän, ki ministerliinnän şindiyadan yapılmış iş unudulmasın. Hepsi işlär, angıları yapılardılar bu yılların süresindä, lääzım ilerlesinnär. Biz yok nicä hepsini silelim. Bän gelmedim kuvedä yok etmää onnarın insannarını da koymaa benim kişilerimi. Lääzım çalışmaa deyni Ministerlik bütündän korusun insannarın haklarını”.

İlerdän cümnä kritika yaptı Nȇstasenin kararına devlet sekretarin görevinä Dorin Puriçeyi koyulması için. Bakmayarak ona, ani Puriçe politika akţiyalarında yoktu hakı pay alsın, seçim kompaniyası vakıdında o Demokratik partiyası için agitaţiyayı yapardı. Dorin Puriçenin devlet sekretarin görevindä kalması lääzım deyni halklararası partnörlarlan baalantılarımız kopmasın.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: T.Kazaku