Komradın primariyası gerçekleştirer biçikletaları brakmak erlerin kurulması proektini.  

Komrat kasabasının primarı Sergei Anastasov nışannadı, ani proektin neeti – yaşayannar maşinalardan brakılıp biçikletaları kullanmaa başlasınnar.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasunun primarı: «Büünkü gündä biz yapêrız biçikletaları brakmak erlerini. Kasabada peydalandı çok insan, angıları biçikletalarlan gezerlär, ama korkêrlar brakmaa onnarı birerdä başkası çalmasın deyni. İlk er konuldu 6-cı okulun hem resim okulun yannarında. Belliettik taa 20 er, neredä bu işlär yapılacêklar».

Avtonomiyanın yaşayannarı annattılar kendi düşünmeklerini biçikletaların  hem onnarın park erlerin  faydası için.

“Bän beendim, ani peydalandı biçikletalara deyni park erleri. Onnar yokkana, biz yok nasıl  raat durgunalım, çıkalım bireri”.

Anastasovun seçim programasında sölenirdi, ani Komratta düzülücek biçikletalar için yollar da. 4 yıl geçti, ama onnar taa peydalanmadılar.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasınun primarı: «Yakın vakıtta biçikletalar için maasuz yollar da yapılacêklar. Komratta yapıldı 30 km.trotuar, onnarda bizim uşaklarımız biçikletalarlan gezinerlär».

Bitki vakıt biçikleta sportu Gagauziyada ilerler, taa geniş olȇr. Avtonomiyada biçikleta marafonnarı geçiriler, angılarında  çok insan pay alȇr.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenari, montaj: T.Kazaku