Komrat kasabasında başladılar eniletmää İoan Predteçe adına klisesinin çannar evin yapısını. Bu işlär yapılȇr Moskvanın hem bütün Rusiyanın Patriarh Kirillın gelmesinä karşı.
Klisedä düzerlär çan evin örtüsünü. Onun rengi klisenin rengini tutacȇk. Düzüntücülük işlerini yaparkana, çannar evinin  arhitektura özellikleri diyşilmeyeceklär. Remont işleri bitecek Moskvanın hem Rusiyanın Patriarhı Kirillın Gagauziyaya gelmesinädän.

 Protoierey FÖDOR: «Bu işlerin yapmasına bizi iysözledi Vladıkamız. Bu çan evindä çoktan düzüntücülük işleri olmadılar da örtü pek akardı. İçankı taraftan baktıynan görüner, nicä düşer suva hem çürük taftalar sarkȇrlar. Allahın yardımınnan savaşȇrız yapmaa hepsi işleri».

Klisenin küçük evindä hazırlanȇr içer, kabinet hem hepsi lääzımnı koşullar Patriarh Kirill için. Diiştirilerlär kapular hem pençerelär, gaz hem şafk sistemaları enilenerlär. Patriarhın gelmesindän sora, kış vakıdında, burada vaatizlikleri geçirecez, açıkladı protoierey Födor.

 Protoierey FÖDOR: «Büünkü günädän o evdän çıkardık hepsi samannı suvaları. Koyuldu eni provodka, yapıldı ţemenlemäk işleri».

 Protoierey Födor haberledi, ani İoan Predteçe adına klisenin çannar evin dışandakı hem içandakı işlerini geçirmää deyni  harcanacek 1 mln leyä yakın.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj: T.Kazaku