Moldova devletin Finans ministerlii teklif etti kaldırmaa  verginin eklemäk payının sayısını otellär, kafelär hem restorannar için 10%-ttän 20%-dän. Bununnan kayıl olmȇȇrlar iş adamanrı. Onnarın laflarına görä verginin eklemäk payının zeedelenmesindän sora paalar da kalkacȇklar.

 Otellerin, kafelerın hem restorannarın  çorbacıları sayêrlar, ani vergi sayısının zeedelenmesi bütün sferaya zarar getirecek hem var nicä taşısın onu «saklı ekonomikanın» altına. Hükümet diil lääzım alatlasın diiştirmää vergileri biznes için, angılarını kablettiydi eski hükümet. Bölä fikirini açıkladı Kişinövdakı restoranların birisinin çorbacısı Dȇvid Smit intervyusunda NewsMaker saytına.

«Beni pek raatsız eder ne olacȇk vergiyi kaldırarsaydılar nicä haberlediydi finans ministerlii. Onnarda kim öder vergileri, olacȇk  iki variant: aazaltmaa kazanç parasını, yada kaldırmaa paaları. Kaldırmaa paaları yok nicä, neçin ki konkurentlär kullanaceklar bunu kendi faydası için. Ama ne olacȇk  eer ödekleri indirecez?» — paylaştı restorator.

 Bıldır Demokrat partiyasının hükümeti indirdi verginin eklemäk payını 10%-dän. Partiyanın temsilcileri eni iniţitivaya kritika yaptılar.

VLADİMİR ÇEBOTAR, Parlamentin deputatı, Demokrat partiyası: «Bu antireforma  hepsini diiştirecek. Eer onu kabledärsaydılar, ozaman aylelerä, angıları açtılar turist biznesini, gelecek sıra ya kapasınnar biznesi,  yada gelirsiz işlesinnär».

Moldovanın Finans ministrusu Natalya Gavriliţa açıkladı, ani vergileri kaldırmaa sıra geldi, ki olsun kolaylık kazanç paraları  ödemää hem partnörlarlan  baalantıları kurmaa  hem ilerletmää.

NATALYA GAVRİLİŢA, Moldovanın Finans ministrusu: «Verginin eklemäk payının kaldırması HOREKA uurunda lääzımnıydı, ki vergi  bölümün prinţipleri korunsunnar. Türlü vergi sayıların beterinä devlettä milliardlan borç toplanȇr. Ölçülar baalı dünnä valüta fondun koşullarınnan da. Lääzım bilmää, ani vergileri lääzım ödemää, ki devlet kurumnarı işlesinnär vatandaşlar için, vatandaşlar da kabletsinnär pensiyaları hem soţial ödemekleri».

Gagauziyanın Bakannık komitetin başın ilk yardımcısı Vadim Çeban sayȇr, ani verginin eklemäk payının kaldırılması lääzımnı.

Moldova devletin Prezidenti  yaptı kritika finans ministerliin nietinä zeedeletmää vergileri otellär  hem restorannar için. İgor Dodonun bakışına görä bu zeedeledecek «saklı ekonomikanın» payını.

İGOR DODON, Molodvanın Prezidendi: «Bizdä ayırı bakışlar bu soruşta. Bu diil dooru. Sayȇrım, ani lääzım brakmaa vergiyi 10% uurunda. Bu bir islää kolaylık, ki bölä biznes saklanmasın hem ödesin vergileri».

Moldovanın Prezidendi İgor Dodon teklif etti geçirmää annaşmaları dünnä valüta fondunnan. Bundan kaarä hükümet geçirecek konsultaţiyaları ekonomika temsilcilerininnän dä.

 

Tekst: N.Andrieş, video: A.Topal, TV Prime,  montaj: İ.Varban