Kişinövdakı Apeläţiya Palatası braktı kabaatlı sayılannarı ev arestindä. Onnarı Çadırdakı kompaniyanın birkaç avtobusun tutuşturmasında kabaatlı bulêrlar . Bu soruşlan baalı Apeläţiya Palatası kendi sıradakı oturuşunu orak ayın 29-da geçirdi. Bu kompaniyanın azaları daava kurumun önünä protest akţiyasınnınnan çıktılar.

Kompaniyanın işçileri protest akţiyasınınnan toplandılar Apeläţiya Palatasının önündä. Hep bu vakıt  Apeläţiya Palatanın daavacıları bakardılar avtobusların tutuşturmak işini.

VİKTOR SARİOGLO, kompaniyanın işçisi: “Bu işi lääzım başa çıkarmaa kanona görä. Büün prokuratura daavacılarlan bilä savaşȇrlar bu işi daatmaa. Faktlar yok edilerlär, büün kolverilerlär onnar, kimdä var selfi yanaar avtobusun yanında. Ne beklemää, ne lääzım taa yapalım, ani kanona görä hepsi olsun?”

Oturuşun çıkışlarına görä, Apeläţiya Palatası kuvettä braktı kararı, angısını daavanın  ilk instanţiyası kablettiydi – angısında belli edildi, ani bu kanon bozulmasında kabaatlı sayılannar ev arestindä kalȇrlar. Lääzım nışannamaa, ani üç ayda Çadırdakı transport kompaniyasının 7 avtobusunu tutuşturdular. Bir vakıttan sora kabaatlı sayılannarı tuttular, ama büünkü günädän kimsey taa bu işlär için cuvap etmedi.

 

Tekst: N.Radiş, montaj: T.Kazaku