“Vdohnoveniye” oyun kolektivi Gagauziyadan «Muzite-2019» halklararası gençlerin festivalindä pay aldı. Genç oyuncular kazandılar üüsek ödülleri. Bu başarılarlan onnarı Komrat kasabasının öndrcilii kutlaadı.

Kazanılmış ödüllärlän hem üüsek çıkışlarlan “Vdohnoveniye” kolektivini kutladılar Komrat kasabasının Kultura Evindä. Primar Sergey Anastasov şükür etti oyuncuları onnarın becermekleri için hem Gagauziyayı aşırıda üüsek uurda temsil etmesi için.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: “Belli, ani hepsi savaşmaklar , angılarını koyulȇrlar analarlan hem bobalarlan, öndercilärlän hem Avtonomiyanın  başlarınnan, boşa geçmeerlär. Uşaklar Gagauziyayı üüsek uurda aşırıda göstererlär. Biz herzaman onnara yardımcı olacez”.

Kultura Evin başı Marina Manjul nışannadı, ani oyun kolektivlerinä halklararası konkurslarda pay almaa, primariya yardım eder.

MARİNA MANJUL, Komrat kasabasının Kultura Evin başı: “Saa olun! İleri dooru da sizä ii başarlar. Biz bileriz, ani siz becerikliysiniz. Primariya da bizä herzaman yardım eder, yoktur kaldıı bir tarafta”.

“Vdohnoveniye” oyun kolektivin horeografı Svetlana Sarı şükür etti erindeki kuvet temsilcilerini hem umut etti, ani ötää dooru da yardım onnarın tarafından gelecek.

SVETLANA SARI, “Vdohnoveniye” oyun kolektivin horeografı: “Pek şükürüm, ani o iş, angısını biz yapȇrız, getirer üüsek çıkışlara. Ayırıca şükür ederiz primarı Sergey Anastasovu”.

Yaraşmada Bulgariyada “Vdohnoveniye” kolektivin oyuncuları  kendi becermeklerini dört kategoriyada gösterdilär. Onnar annattılar  kendi duygularını.

«Yaraşmada pay aldılar profesionallar hem onnar, kim sever oynamaa. Latviya gösterdi gözäl balet oyununu».

«Biz savaştık, çalıştık da getirdik üüsek ödülleri».

«Pek beendik festivali, ama korkardım da. Siiredicilerdän yardımı duyardık».

“Çok kolektivlär festivaldä pay aldılar. Gagauziyamızı üüsek uurda gösterdik da ilk erleri taradık».
«Muzite-2019» festivali geçti Sozopol kasabasında orak (iül)  ayın beşindän – onunadan. Burada pay aldılar.50 oyun kolektivlerindän zeedä.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: T.Kazaku