Her yıl orak (iül) ayın 28-ndä dünnedä bakılȇr sarılık hastalıına kaarşı koymak günü. Bu virus  hastalıı insanın saalıı için en korkunçlardan biri.

Sarılıklan var nicä ulaşmaa kirli su içärkanä, kirli zarzavatları iyärkänä. Bu sırada bulunêrlar kandan ulaşmak hem mediţina instrumentlerin çok keret kullanması kolaylıkları da, nışannȇr doktor-infekţionist Födor Bargan.

FÖDOR BARGAN, doktor-infekţionist: «Büünkü gündä var üç sebep, angılarına görä sarılık hastalıı insannara var nicä geçsin. «B», «C» hem «D» viruslarınnan birtürlü var nicä ulaşmaa. Ama taa sık kandan var nicä hastalanmaa. Eer mediţina tertiplerindä kaldıysaydı hasta insanın kanı da üüsek uurda sterilizaţiya yapılmarsaydı, ozaman saalıklı insan var nicä ulaşsın».

Doktor-epidemiolog Elena Konstantinova annatı, ne lääzım yapmaa, ki korumaa kendini bu viruslardan hem onnarlan ulaşmamaa.

ELENA KONSTANTİNOVA, doktor-epidemiolog:  « «A» hem «B» viruslarına karşı bizdä privivkalar koyulȇrlar. Onnar insanın saalıını pek islää ulaşmaktan koruyȇrlar. «E» hem «C» grupadan viruslarlan güreşmektä hep ölä geçirilerlär profilaktika işleri – onnarın arasında pak suyun içilmesi hem saalıklı imäk malların kullanılması. «C» virusundan bizdä koruntuluk bölä – mediţina tertiplerini sade bir kerä kullanêrız».

Lääzım nışannamaa, ani sert sarılıklan ulaşmaklar Gagauziyada büünkü gündä pek aaz kaarşı geler. Geçti yılda sert sarılıklan uulaşmış sade 2 kişi belli edildi.

 

Tekst: N. Radiş, video: S.Bejenar, montaj: İ. Varban