Büün Moldovada bakılêr Konstituţiyä günü. Bu Kanon Moldova Devletindä baş Kanonu. Ona uymayan kabledilän Kanonnar kuvedinä girmerlär.

Moldovanın Konstituţiyası kabledildi Respublikanın Parlmentinnän 25 yıl geri — 1994 yılda da başladı  işlemää o yılın harman (avgust) ayın 27-dä. Konstituţiyanın kabledilmesi pek önemliydi Gagauz Eri avtonomiyasının geleceendä dä, nışannadı avtonomiyanın tanınmış aktivisti Leonid Dobrov.

LEONİD DOBROV, Gagauz Respublikasının aktivisti: «Bu iş pek yardım etti hem Moldova Devletinä hem Gagauziyaya. Orada var bir punkt — 111-ci bölüm, angısında yazılı Avtonomiyamızın hakları hem kuvedi. Onuştan bän sayêrım, ani bu kanonun kabledilmesi yardım etti hem Moldovaya, hem Gagauziyaya».

Konstituţiya – Moldova Devletin temel kanonu. Ona görä lääzım çalışsın herbir kurum. Bu Kanonda belli edilerlär devletin temelleri ekonomika, politika, cümnä hem hak uurlarında. Sade bu kanon yardım eder gerçeklemää devletin baş neetlerini.

 

Tekst: Z. Efremova, video: G. Stavilov, montaj: İ. Varban