Georgiy Bahov yaradıcılık yolunda hazırlamış ilk sergisinä “Dünnä bizdä bir” adını koydu. Önemli urgulamaa, ani avtor 43 yıldan zeedä yaradıcılıklan zanaatlanmadı.

Georgiy Bahov resim çizmää taa küçüklüündän istäärdi. İlk adımnarını yaradıcılıında o yaptı Kişinövun resim okulunda. Ama bir vakıttan sora Georgiy hastalandı da kendi küüyünä döndü. Çiktıynan pensiyäyä, resimci başladı ilerletmää kendi becermeklerini, kararladı kendi ilk sergisini toplamaa. Georgiy annadêr, ani çok nereyä gitti, türlü devletleri gezdi, neleri görärdi hep çizärdi.

GEORGİY BAHOV, resimci: “Bän 43 yıl resimciliklän zanaatlanmadım, resimcilär sa herzaman lääzım resim çizsinnär. Çalışȇrım abstrakţiya uurunda. Resimnerimi ölä çizerim, deyni herbir insan bakıp fikirlerimi annasın”.

Sergidä gösterilän resimneri Georgiy Bahov 3,5 yılda çizdi. Resimci sayȇr, ani onun yaratmaları islää işlerä üürederlär. Bu sergidä 44 resim gösteriler.

NİNA PEEVA, Gagauziyanın Resim galereyasının başı: “Bu resimnerdä can sıcaklıı duyulȇr. Elbetki, resimcilär, angıları çok yıl çalışȇrlar, beki bulaceklar yannışlıkları. Bu baalı ona, ani Georgiy çok yıl bu uurda işlämedi. Hepsi işlär, angılarını o bırda gösterer, şaştırȇrlar sıcaklıınnan”.

Georgiy Bahovun resimneri vererlär kolaylık dünneyi başka taraftan görmää hem annamaa.

ANASTASİYA RAKOVÇENA, resimci: “Kimi resimnerdä görüner Sovet Birliin vakıdı. Yaradıcı bunu düşünmüş diil bir yıl. Bu bir ii örnek ona, ani insan diil lääzım atılsın kendi istediklerindän. Pek gözäl işlär. Onnarda görüner sevinmelik hem iilik”.

SVETLANA PANAİTOVA, resimci: “Meraklı resimnär. Var tragediyä temaları da, ölä nicä cenk. Bän da kendimä nelär sa aldım bu sergidän. Resimci kendisi da meraklı bir adam”.

Resimcinin yaratmaları var nicä görmää gelip Gagauziyanın Resim galereyasına harman (avgust) ayın 12-dän.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj:T.Kazaku