Gagauziya Halk Topluşu nietlener eni ofiţial saytını açmaa. Bu işi gerçeklemää deyni, Halk Topluşu grant programasında pay alȇr. Belli ediler, ani eni sayt yardım edecek yaşayannara taa kaliteli haberleri kabletmää.

Halk Topluşun başın yardımcısının  Aleksandr Tarnavskiyin bakışına görä, eni sayt gagauz, rus, devlet hem englez dilindä lääzım işlesin.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, Gagauziyanın Halk Topluşun başın yardımcısı: “Bizim var ofiţial saytımız, ama o sadece rus dilindä. Biz sayȇrız, ani yaşȇȇrız o erdä, neredä kabledili kanon gagauz dilin ilerletmesi için. Onuştan, biz, nicä en üüsek kanonverici organ, en ilk lääzım yapalım, ki Halk Topluşun saytı olsun diil sade rus dilindä, ama gagauz hem devlet dillerindä dä”.

Halk Topluşun eni saytı verecek kolaylık elektron variantta lääzımnı dokumentleri hem normativ aktları taa kolay bulmaa.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, Gagauziyanın Halk Topluşun başın yardımcısı: “Büünkü gündä ofiţial saytta var türlü kanon dokumentleri, ama onnarı biraz zor bulmaa. Biz isteeriz olmaa nicä MoldLex saytı, vermää insana kolaylık lääzımnı dokumentleri, kabledilän kararları hem başka önmeli haberleri aaramaa da bulmaa”.

Halk Topluşun eni saytın açılması için proyektini Şveyţariyanın  ilerletmäk agentstvosunda lääzım baksınnar. Bu proyektin gerçeklenmesi 55 bin evroya yakın kuracek.

 

Tekst: Z. Efremova, video: S. Bejenar, montaj: A. Gerçu