Orak (iül) ayın ortasında Gagauziyada oldu yol razgelmesi, angısında poliţiya maşinası hem motoţiklalar uruldular. Bir kişi bu yol razgelmesindä geçindi. Üürenmää deyni, kim kabaatlı bu olayda, açıldı daava işi hem ekspertiza lääzım yapılsın. Onnarın çıkışları belli olaceklar iki aydan sora.

Avariya oldu M3 yolunda, Başküüyü hem Kongaz küüylerin arasında. Poliţiya maşınası hem iki motoţikla uruldular. Yol razgelmesindä bir çocuk geçindi. Gagauziyanın prokurorun yardımcısı Ruslan Karaivan haberledi, ani bu uurda daava işi açıldı.

RUSLAN KARAİVAN, Gagauziyanın prokurorun yardımcısı: «Açıldı daava işi — yol kuralların kullanmamasında. Bu beterä bir kişi öldü. Daava işini geçirer prokuror, diil poliţiya, neçin ki bu avariyada pay aldı poliţiya maşinası da, hem kişi, angısı kullanardı bu transportu – poliţiya uzmanı. Kuruldu maasuz prokuror grupası, angısı geçirer hepsi aaraştırmakları”.

Prokurorun laflarına görä, şindän sora bakıldı er, neredä yol razgelmesi oldu hem transport, angısı uruldu. Avariyanın pay alannarınnan soruşturmaklar da geçirilerlär. Onnarda poliţiya uzmanı pay almȇȇr.

RUSLAN KARAİVAN Gagauziyanın prokurorun yardımcısı: “Onun soruşturması lääzım geçsin, alıp esaba daava kodeksini, angısına görä hepsi haklar lääzım korunsunnar. Yakın vakıtta hepsi, kim avariyada pay aldı, geçeceklär soruşturmayı”.

Ruslan Karaivan haberledi, ani annamaa deyni kim kabaatlı bu yol razgelmesindä, lääzım ekspertiza geçirilsin. Bu çıkışlar belli olaceklar iki aydan sora.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj: T.Kazaku