Gagauziyanın Bakannık Komiteti kendi bitki oturuşunda teklif etti vermää birbuçuk million leydän zeedä  Komradın Kultura Evindä remont işlerin başarılması için.

Komrat kasbasının Kultura Evi taa altmışıncı yıllarda düzüldü. Bu vakıdın süresindä o prost duruma geldi. Geçän yıl Türkiyä devletin hem Moldova Respublikasının bücetlerindän verilän paralarlan, yapıldılar remont işleri. Ama kimi odalar  yapılmadık ölä da kaldılar. Onnarın arasında odalar, neredä işleer S. Kösä adına muniţipal teatrusu. Gagauziyanın Bakannık Komiteti bitki oturuşunda teklif etti vermää bir million 800 bin ley, ki hepsi işleri bu odalarda da başarmaa.

NİKOLAY KONSTANTİNOV, Gagauziyanın İnfrastruktura Baş Bakannın başı: “Düzüleceklär odalar, angılarında teatru bulunȇr. Bütündän remont yapılacek hem kurulaceklar hepsi koşullar, ki bizim gagauz aktörlarımız çalışsınnar nicä lääzım. Bu kontraktta hep ölä bakılı Kultura Evi için muzika instrumentlerin hem şafk sistemaların satın alınması da”.

Lääzım nışannamaa, ani bu paralar Gagauziyanın kapital investiţiyaların fondundan verildilär. Bu yıl onun sayısı 50 million leydän zeedä kurȇr.

 

Tekst: N.Radiş, video: Gr.Stavilov, montaj: T.Kazaku