Gagauziyanın başkanı İrina Vlah söleer, ani Gagauziyada prokuror lääzım koyulsun Halk Topluşun teklifinä görä. Bu iş bakılı Avtonomiyanın Temel kanonunda, ama o belli edilmeer “Prokuratura” için Milli kanonunda, angısı kabledildi 2016-cı yılda.

Üç yıl geeri Moldovanın Parlamenti kabletti “Prokuratura” kanonunu, angısı belli edili “Gagauziayanın ayırı hak statusu” için kanonunda. Onda söleniler, ani Avtonomiyanın prokuroru lääzım iş erinä koyulsun, alıp esaba Halk Topluşun bakışını. 2016-cı yılın “Prokuratura” kanonunda bu diil bakılı. Bu iş için başkan İrina Vlah teklif eder Milli kanonunu Gagauziyanın kanonunnan uydurmaa. Başkanın laflarına görä, bu diişilmeklär vereceklär kolaylık ona, ani bu erdä çalışaceklar o insannar, angıları politika partiyalarınnan hem bakışlarınnan baalı olmayaceklar.

“Teklif edilän diişilmeklär, angıları baalı Gagauziyada prokurorun hem onun yardımcıların işä koyulmasınınnan, verecek kolaylık, ki hepsi bu görevlerdä bulunsunnar ölä insannar,  angıları diil baalı politika bakışlarından. Burada alınacek esaba Halk Topluşun bakışı hem nasaatı”, — yazılı başkanın teklifindä.

Halk Topluşun deputatı hem Gagauziyanın geçmiş prokuroru Georgiy Leyçü kayıl olȇr başkanın iniţiativasınnan, ki diişilmeklär ”Prokuratura” kanonuna yapılsınnar. Ama sayêr, ani İrina Vlahın teklifleri biraz karşı biri-birinä giderlär.

GEORGİY LEYÇÜ, Gagauziyanın Halk Topluşun deputatı: «Başkanın çoyu teklileribüünkü gündä aktual. Bu iş için biz lafettiydik, açan hazırlanardı dokument barabar Parlament azalarınnan hem reformatorlarlan, angıları “Gagauziyanın ayırı hak statusu” için kanonuna diişilmekleri yaptılar. Var nicä solemää, ani kimi punktlarlan bän diilim kayıl, ama bütündän nışannȇȇrım, ani hepsi onnar ayırı hak statusu kanonuna baalı. Beki onnarlan lääzım taa işlemää, diiştirmää, ama sayêrım, ani iniţiativa dooru. Sanȇrım, ani deputatlar kayıl olaceklar bu tekliflän”.

Gagauziyanın baş prokurorun yardımcısı Ruslan Karaivan söledi, ani bu soruş herzaman vardı Avtonomiyada. Onun bakışına görä, bu uurda lääzım çalışsınnar Moldova Parlamenti hem Avtonomiya kuvetleri, ki bu iki dokument biri-birinä uysunnar.

RUSLAN KARAİVAN, Gagauziyanın baş prokurorun yardımcısı: “Bän sayêrım, ani bu politika uurunnan baalı. Benim yok hakım komentariya vermää. Tanışmadım bu diişilmeklärlän. Nicä bän annadım, onnarı Halk Topluşuna tekli edildilär. Açan deputatlar bakaceklar, biz görecez, ne uurda bu diişilmeklär”.

İon Pȇduraru Üstiţiyä geçmiş ministrusu kayıl diil bölä diişilmeklärlän. Onun bakışına görä, Gagauziyada isteerlär kontrolda tutmaa prokurorları. Bunun için o yazdı kendi internet sayfasında.

İON PȆDURARU, Üstiţiyä geçmiş ministrusu: «İstoriya tekrarlanȇr: 1995-ci – 1996-cı yıllarda, açan üstiţiyä uurunda reformalar olardılar, kanonnar izinä görä kabledilärdilär – alındı karar “liderları Komrattan koymaa daavacıların postuna, prokurorları da sadece Halk Topluşun bakışına görä”. Ama Üstiţiyä Ministerlii Konstituţiya Daavasına verdi. Daava saydı, ani bu punktlar Konstituţiyaya kaarşı giderlär. Ozaman “cümnä kayıl oldu Konstituţiya Daavasının kararınnan”. Şindi sa, Gagauziyada isteerlär prokurorları kontrolä almaa. Bakacez, nicä kendilerini politikacılar götüreceklär”, — söleniler İon Pȇdurarunun yazısında.

“Prokuratura” kanonuna diişilmekleri yolladılar GHT. Eer onnarı deputatlar kaaviledärsäydilär, ozaman dokument Moldova Parlamentinä teklif edilecek.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj: M.Kazaku