Bitki vakıt esaba alınȇr Bölgemizdä büüdülän zarzavatların paaların üüselmesi. Pek sık onnarın paası taa üüsek o zarzavatlardan hem meyvalardan, angıları bizim dolaylarımızda hiç büümerlär.

Avtonomiyanın yaşayannarı şaşȇrlar zarzavatların paalarına panayırda hem tükennerdä. Bakmayarak ona, ani şindi  meyva hem zarzavat vakıdı, onnarın  paaları  taa üüsek o zarzavatların hem meyvaların paalarından, angıları bizim dolaylarımızda hiç büümerlär. Bir kila patlacan 22 leydän 28 leyädän tutȇr, biberin kilası 9 leydän 12-yadän. Geçmiş yılda patlacannarın paası kurardı  6 leyädän, hıyarlar 3 leydän 5 leyä kadar paalıydılar.

İnsannarın taa çoyu korkȇrlar, ani bu yıl kış için bankalarını var nicä dolduramasınnar.

«Biraz naturadan da var, bu yıl yaadı aaz yamurlar. Kökennär kuruyȇrlar radiyaţiyadan”.

«Pek paalı, Bizim pensiyamıza yok nasıl yaşamaa.  Bizim Hükümetimiz düşünmeer insannar için. Sanȇrım, ani lääzım biraz ihtiarlar için düşünmää.  Biz üürenmeyi başardıynan, gittik hemen işlemää da bu yaşa etiştiynän, saygı yok”.

Satıcılar panıyırda üüsek paaların var olmasını prost hava durumunnan baalêrlar. Yaamurun yuksuzluu sebepindän, pek az bereket toplanılȇr.

«Bu yıl hepsi kökennär kurudular, onuştan da bizä patlacanı pek paalı setȇrız. Biz onnarı Kaul dolayından getireriz. Yaşayannarın çoyunda da patlacannar yandılar. Onuştan da bölä üüsek paalar».

Lääzım  nışannamaa, ani bu ilkyaz  kartofinin paası pek üüsekti. Ozaman devlet uzmannarı açıkladıydılar, ani satıcılar  isteyiptä  kendi malların paalarını kaldırardılar.

 

Tekst: N. Radiş, video: A.Topal, montaj: T.Kazaku