Gagauziyanın şannı artisti Valentin Ormanci kendi eni albomuna prezentaţiya yaptı. Burada toplu türkülär, angılarını artist yazdı başka türkücülerä deyni. Yakın vakıtta türkücü plannȇȇr kendi becermeklerini sınır aşırıda denemää.

Valentin Ormanci teklif etti kendi üçüncü albomunu, nereyi girdi 3 türkü, angılarını Valentin kendisi çalȇr, öbür türküleri da o yazdı başka genç gagauz çalgıcılarına.

VALENTİN ORMANCİ, Gagauziyanın şannı türkücüsü: «Bu albomdagirdi bir da eni türkü, angısı seftä öttü gagauz televizionunda hem radioda. Türkü “Yandım, yandım” – sevda için. Hepsi benim türkülerim, angılarını yazȇrım, dolu kendi yaşamak momentlerimnän. Kimi sıra ölä olȇr, ani türküyü yazdım, sora da hepsi onnar yaşamaya çıktılar».

Anılmış türkücü nışannadı, ani artık bir yıldan zeedä kendi türkülerini çıkarmadı, çünkü sıkı çalıştı Gagauziyanın genç artistlerinnän.

VALENTİN ORMANCİ, Gagauziyanın şannı türkücüsü: «Gagauziyada var çok becerikli insannar, kimä lääzım yardım etmää kendi talantını ilerletmää. Savaşȇrım hepsinä yardım etmää, neçin ki Avtonomiyayı lääzım işitsinnär hem görsünnär onnarın becermeklerini”.

Gagauz türkücüsü haberledi, ani bir vakıda brakȇr gagauz estradasını.

VALENTİN ORMANCİ, Gagauziyanın şannı türkücüsü: «Bir vakıda brakȇrım gagauz sţenasını, isteerim denemää kendimi başka devlettä. Bendä var islää material, türkülär, sanȇrım, ani Allahın yardımınnan, hepsi olacek. Orada hep bizim Gagauziyamızı gösterecäm, bän – gagauzum».

Lääzım nışannamaa, ani Valentin Ormanci çok sıra pay aldı halklararsı türlü festivallerindä, üüsek uurda  temsil edip Gagauziyayı.

 

Tekst: N.Radiş, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu