Komratta var problema semaforlarlan. Onnarın çoyu eskidilär da lääzım diişilsinnär. Kimi semaforlar sa aaçların beterinä hiç görünmerlär. Erindeki kuvetlär söleerlär, ani kısa vakıtta problema çözülecek.

Semafor – önemli tertip, angısı yollarda korkunçsuzluk kuralları için koyulȇr. Komratta var kimi problemalar semaforların durumnarınnan. Onnar çoktan işleerlär hem şansora eskidilär. Bu beterä da renklär pek prost, yada hiç görünmerlär. Bu iş zorladȇr insannarın hem şoferlerin gezmesini. En sık bu problemaylan kaarşı gelerlär insannar, angılrı prost görerlär. Yaşayannar sayêrlar, ani problemayı lääzım erindeki kuvetlär çözsünnär, ki yakışsın korkusuz yolları geçmää.

» Sayêrım, ani bu çok zorluk getirer, ama görmää semaforu var nicä».

« Düşünerim, ani prost. Lääzım olsun hepsi ii durumda, uşaklar hem hepsi insannar için«.

«Ne var nicä sölemää – bu problema var. Kimi uşaklara hem ihtärlara zor görmää renki. Eskileri lääzım yok etmää».

«Bitki vakıt ölä da olȇr – semaforları aaçlardan görmeeriz. Sıkça esap alȇrım, ani yanȇr kırmızı renk, ama aaçların yada güneşin beterinä, görünmeer. İslää olacek, eer onnarı diiştirärsäydilär».

Nicä haberledi Komradın primarı, semaforları taa Sovet Birliin vakıdından diiştirmedilär.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: “Semaforlar prost durumda bulunȇrlar. Renkleri herzaman görünmerlär. Var poliţiyadan izin, ani onnarı lääzım diiştirmää. 5 semafor eni lääzım koymaa. Komratta pek aaz semafor, başka kasabalarda onnar taa çok sayıda».

Sergey Anastasov nışannadı, ani kısa vakıtta bu problema çözülecek.

 

Tekst:S.Roşka, video:A.Topal, montaj:Al.Gerçu