Moldova Respublikasının Milli Bankasının geçmiş başı Dorin Drȇguţanuyu sesledi bankalardan para çalmaklarını aaraştırmak komisiyası. Bankadan millardın çalmasında Parlament komisiyasının öndercisi Aleksandr Slusar sayêr, ani Milli Bankanın geçmiş öndercisi seslemeklerin sınırlarında savaştı kendisindän cuvapçılıı çıkarmaa. Nişannȇȇrlar, ani o bişey yapmadı 2013-2014-cü yıllarda krizis vakıdında.

Nicä söledi Parlament komisiyasının başı Aleksandr Slusar, seslemäk vakıdında Dorin Drȇguţanu soruşlara açık cuvapları vermedi, söleyip, ani yok politika istedii.

ALEKSANDR SLUSAR, millardın çalmasında Parlament komisiyasının başı: “Bizim bakışımıza görä, o savaştı cuvapçılıı geçirmää Hükümetä. Milli Bankı yapmış hepsini, ne yakışardı, ama yoktu lääzımnı instrumentleri. Ne baalı onunnan, ani 2012-cı yılda banklar kapandılar, ama üç aftadan sora açıldılar, o dedi bezbelli üridik argumentleriydi. Bän ona sordum, ne düşünärdi emisiyä için Milli Bankı – da annadım, ani var Drȇguţanunun hem Milli bankın bakışları. Devlet garantiyalarınnan baalı soruşa, Drȇguţanu söledi, ani ozaman bu sadece bir çıkıştı”.

Aleksandr Slusar nışannadı, ani seslemeklerä gelmedi Milli bankanın başın yardımcısı Ȇmma Tıbırţa. O sölemiş, ani prost kendisini duyȇr. Belli ediler, ani orak (iül) ayın 25-ndä komisiya sesleyecek finans ministerliin geçmiş öndercisini Anatoliy Arapuyu, geçmiş spikeri Andrian Kanduyu hem geçmiş premiyeri Üriy Länkayı.

 

Tekst:E. Ratkoglo, A.Karapirä, montaj:T.Kazaku