Komrat dolay bolniţasında var borçlar yısıtmak vakıdı için. Medik kurumun öndercilii sayêr, ani kendi bücetindän onnar ödeyämeyeceklär bu paraları.

Bolniţanın borçları 2018-ci 2019-cu yıllarda toplandılar.  Bıldır düzdülär hızlı medik yardımın eni departamentini. Suuk havalarda uzmannar çalıştılar da yaptılar içendiki işleri. Bu beterä da lääzımdı yısınsın yapı — iki buçuk bin kvadrat metra. Bu beterä da harçlar zeedelendilär. Bunun için haberledi medik kurumun finans hem ekonomika izmetin başı Valeriy Gagauz. O nışannadı, ani ondan sora, nicä 2016-cı yılda energetika uurunda agentstvosu zeedeledi tarifleri, bolniţa ödeer 1911 ley bir gigakaloriya için.

VALERİY GAGAUZ, medik kurumun finans hem ekonomika izmetin başı: «Biz yazdık Gagauziyanın Salık baş Bakannıına, ki onnar danışsınnar Kişinöva da bizä sıcak için paaları biraz ucuzlatsınnar. Borcun bütün sayısı 2486413 ley kurêr. Bu burç bıldırkı hem bu yılkı sıcak için».

Sıcak için harçların statyası bakılı Milli Sigortalamak Kassasında. Ama bu paralar etmişmeyeceklär borçları kaaplamaa.

VALERİY GAGAUZ, medik kurumun finans hem ekonomika izmetin başı: «Bu paraların bir payı geler Milli Sigortalamak Kassasından, ama kalanını yok neredän almaa».

Borçların sayısı sıcak için kurȇr 2,5 million ley. Sıcak verän kurumun öndercileri düşünerlär, ani bolniţa kapayacek hepsi borçları bu yılın yısıtmak sezonu çekedincä.

VADİM BARBANÄGRȆ, “Teploseti” muniţipal kurumun başı: “Biz lafettiydik bolniţanın öndercilerinnän, ani biz daavaya danışmayacez. Annaştıydık, ani her ay 300 bin ley ödeyeceklär sıcak için. Geçti ayadan böläydi. İki bitki ay bişey geçirmedilär. Var şüpäm, ani yısıtmak vakıdın çeketmesinädan, onnar borçları kapamayaceklar”.

Vadim Barbanägrȇ nışannadı, ani suuklar çekedincä,  bolniţa var nicä sıcaksız kalsın.

VADİM BARBANÄGRȆ, “Teploseti” muniţipal kurumun başı: «Diil o beterä, ani bän istämeerim sıcak onnara kolvermää, ama bana vermeyeceklär bu kolaylıı. Bän lääzım açıım sıcaa o kurumnara, angıların borçları bizim önümüzdä yok ».

Eer bolniţanın öndercileri kapamarsaydılar sıcak için borçları — dokumentleri yollayaceklar daavya. Bölä olursa, medik kurumu ileeri dooru işleyameyecek.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: T.Kazaku