“Gagauz dilinin kullanmak ortamının genişletmesi” kanonu ii uurda işlesin deyni, Gagauziyanın bakannık komiteti lääazım işletsin hem kabletsin birkaç  proekt. Onnarın birkaçını şansora  kablettilär, taa birkaçını Bakannık Komıtetın bitki oturuşunda taa derindän baktılar.

Gagauziyanın Bakannık Komiteti barabar Bilim-Aaraştırmak merkezinnän hem Kultura baş Bakannıınnan ışlettirdi birkaç karar, angıları  baalı gagauz dilinin kullanmak ortamının genişletmesininnän. Kanona görä Avtonomiyanın bücetindä kurulȇr «gagauz dilin kurtulması için» fondu, haberledi Mariya Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezin başın işini götürän İrina Konstantinova. Hep ölä o nışannadı, ani taa hazırlandılar ölä proektlär nicä: “ Özendirici ödennär için”, “Maasuz bölgä simarlaması için”, hem “ Gagauz dilin kullanamsı için ödemeklär ”

Alarak esaba “Gagauz dilinin kullanmak ortamının genişletmesi” kanonun 18-ci statyasını Gagauziyanın Kultura baş Bakannıında tematika materiallarınnan fondu kurulacȇk. Bu karar kabledildi Bakannık Komitetin oturuşunda. Nicä haberledi Kultura hem Turizma baş Bakannıın başı Marina Semönova taa ilerdän kabul edildiydilär kararlar literatura, muzika, dramaturgiya fondların kurulması için.

MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem Turizma baş bakannıın başı: «Bu fondlar toplu olacȇklar bizdä Kultura Bakanıında. Hepsi materiallar olacȇklar elektron variantında hem da kiyatta. Bulunacȇklar fondlar Draganovun adına bibliotekasında. Sayȇrım, ani bölä fondlar yardım edeceklär  teatru hem kultura evlerin  uzmananrına, okulda zanaatçılara. Onnar ayırabileceklär o materialları, angıları lääzım onnarın işindä».

Kısa zamanda  hepsi bu kararları GHT doorudacȇklar, ki onnar bakılsınnar hem kabledilsınnär. Bundan sora gagauz dili kaybelmesin deyni, kanon bütün kuvetlän işleyäbilecek. “Gagauz dilinin kullanmak ortamının genişletmesi” kanon kabledildi 2018-ci yılın canavar (oktäbri) ayın 26-da.

 

Tekst:N.Andrieş, video: G. Stavilov, montaj:T. Kazaku