Komradın Kultura Evindä geçti şiir avşamı, angısı adandı  Gagauziyanın anılmış yazıcısına Pötr Moyseyä. Orak (iül) ayın 22-dä “Gagauz Levitanı” tamannayaceydı 67 yaşını.

Bu yortulu avşamda okundu Pötr Moysenin şiirleri. Onnarı okudular şaircının en yakın insannarı, dostları, kolegaları hem insannar, angıları ii tanışardılar onunnan.

MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın Kultura hem Turizm baş bakannıın başı: «Pötr İvanoviçi bän kendim bilärdim. Yarım yıl geeri o bizi braktı da biz buna pek gücendik. Ama o bizimnän barabar büün, onun işleri kaldılar. Büünkü yortuyu Vitaliy Manjul geçirdi. Pek sevinerim, ani büün sţenada bulundular hem artistlär, hem resimcilär, hem çalgıcılar. Bu iş yıl-yıldan lääzım ilerledelim».

MİHAİL REZUNEŢ, Komradın S.Kösä adına dramatik teatrusunun aktöru:«Bu gün bän da sţenada bulundum, neçin deyni Pötr İvanoviçlän biz yakından tanışardık. Bän pek severim onun yaratmalarını. Herbir şiirin derinnii var. Pötr İvanoviç çok verdi bizim kulturamıza. O çok spektakli çevirdi, radioda işledi, çok şiir yazdı. Onu herbiri biler».

İnsannar, angıları buldular vakıt da geldilär, çizgiledilär, ani bölä yaratmak avşamnarın geçirilmesi pek önemli. Onnar nışannadılar, ani Gagauziyanın kulturası için bölä avşamnar çok faydalı.

«Bölä insannarı diil lääzım unutmaa. Biz lääzım akıllarımızda  tutalım onnarı, kim çok fayda getirdi Gagauziyanın ilerlemesinä”.

«Bu avşamdan sora canımda kaldı en ii duygular. Bölä olaylar lääzım olsunnar taa sıkça”.

Bu olayı geçirmää teklif etti  türkücü, skulptor, resimci Vitaliy Manjul.

VİTALİY MANJUL, Gagauziyanın şannı türkücüsü: «En büük duygu, angısı beni Pötr İvanoviçlän baalardı-o Ana dilimizin kaybelmesi. Büünkü yortu, o bir adım ileeri Ana dilimizin koorumasında. Şiirleri okudular diil sade gagauzlar, ama başka devletlerdä yaşayan milletlär dä. İlk adım yapıldı, sanêrım, ani dilmizi koruyacez ötää dooru da».

Lääzım çizgilemää, ani Pötr Moysenin şiirlerini  okudular diil sade Moldova devletindä, ama Rusiya,Türkiya,Ukraina devletlerindä dä, yollayıp videoları Komrada.

 

Tekst: N.Radiş, video: G.Stavilov, montaj: Al.Gerçu