Moldovanın İç İşlerindä Ministerliin başı Andrey Nêstase izin etti, ki Vlad Plahotnükun, İlan Şorun hem Kornel Dudniin adlarına daava işlerini açsınnar. 

Andrey Nêstase danıştı Moldovanın Genel Prokuraturasına, ki iki deputattan deputat imunitetlerini alsınnar hem onnara daava işlerini açsınnar.

ANDREY NÊSTASE, Moldovanın İç işlerindä Ministerliin başı: «Bän danışȇrım hem isteerim kısa vakıtta Genel Prokuratura açsın işi, angısına görä Plahotnüktan hem Şordan lääzım alınsın deputatlık imuniteti. Hep ölä başka deputatlardan da, angıları pay aldılar devlet kuvedin uzurpaţiyasında. Sade bölä biz aslıyı üürenecez».

Hep ölä Andrey Nêstase urguladı, ani lääzım takazalansın Parlamentin eks-deputatı Demokrat partiyasından Kornel Dudnik ta. Nastase sayêr, ani o da kirez (iün) ayında kuvettä bulunan öndercilerin iştän çıkarılmasında pay aldı.

ANDREY NÊSTASE, Moldovanın İç İşlerindä Ministerliin başı: “Var nicä başka adları da sölemää: Dudnik deputattı o vakıt, açan çıktı iniţiativaylan, angısına görä daavacıda Doläda  oldu kolaylık çıkmaa oradan, yapıp kendisinä iilik – burada laf gider pensiya için. Bän lafettim prokurorlan bu soruş için, da söledim, ki esaba alsınnar bu kişileri da ”.

Bizim televizion grupamız Kornel Dudniktän komenteriyarı alamadı. Onun telefonu sünüktü. Baalanamadık biz ona internettän dä. Material efirä çıkınca, internettä da Dudniktän cuvap gelmedi. Lääzım nışannamaa, ani Moldova Devletin Demokrat ACUM blokun hem Soţialist partiyasınınnan koaliţiya kurulmasından sora, kayıl olmadı opoziţiyaya geçmää. Demokratlar saydılar, ani bu koaliţiya kanona karşı kuruldu.  Ozaman Demokrat partiyanın pay tutannarı bir aftanın süresindä devlet kurumnarın yapıların yanında protestä çıktıydılar.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, montaj: T.Kazaku