Moldovanın Saalık Ministerlii tiparladı kanon proektini, angısına görä kızçaazlara lääzım papiloma virusuna kaarşı privivkaları koyulsunnar. Bu enilikleri planȇȇrlar Milli vakţina sırasına güzä giriştirmää. Nicä nışannȇȇrlar doktorlar,  bu priivkalar karıların saalıklarına kötülük getirän viruslara kaarşı koyabileceklär.

Papiloma virusuna girer bir sıra virus, angıların arasında 100 türlü soy. Bu virus dünnenin  en sık kaarşı gelän virusların arasına girer. O karıların saalıına çok kötülük getirer, — haberledi doktor Svetlana Mavrodi.

SVETLANA MAVRODİ, karı doktoru: «Bıldır biz kablettik privivkaları. Ama insannarın tarafından çok laflar oldular. Çoyu kayıl olmadı onnarı koymaa. Şindi, eer devlet uurunda bunu kabledärsäydilär, bu korkular, beki, geçeceklär da islää çıkışlara gelecez. Bu privivkalar koyulȇrlar 10 yaşında kızçaazlara. Bu yıl uşaklar 2009-cu yıldan kabletsinnär lääzım».

Bakmayarak ona, ne söleerlär doktorlar, karıların çoyu kızçaazlarına koydurmaa bölä privivkaları istämeerlär.

«Alıp esaba raklan hastaların sayısını, sanȇrım, ani kızıma koyaceydım bu privivkayı».

«Kayılım, ani hep lääzım mediţina kontrölünu geçmää, ki hastalanmamaa. Hiç diilim  kayıl onunnan, ani bölä privivkaları koymaa lääzım».

«Kendi kızıma koymadım, türlü laflar bu uurda var».

«Bän düşüneceydim, neçin ki çok prost işlär var olduu. Lääzım hepsini derindän üürenmää da ölä koydurmaa».

«Privivkalar diil islää. Rusiyada gripadan vakţina koyȇrlar, ama insannar hep okadar hastalanȇrlar».

Doktor Svetlana Mavrodi danışȇr analara, ki privivkaları koydursunnar.

SVETLANA MAVRODİ, karı doktoru: “Analar, danışȇrım sizä! Sizdä var kolaylık kendi kızlarınıza saalık vermää. Büüdüynän kızlar üürendiynän, ani siz kayıl olmadınız onnara buprivivkayı koymaa, onnarda çok soruş sizä olacek. Bu şans hastalanmamaa dertlän”.

Birleşik Milletlerin UNİCEF uşak fondu kurumun yardımınnan, Moldova Respublikası kabledecek 2025-ci yıladan lääzınmı privivkalaı  kabledecek. Onnarı insannara parasız koyaceklar. Kızçaazlar 10 yaşında bu vakţinayı iki etapa görä kabledeceklär.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar,montaj: Al.Gerçu