Moldovanın Hükümeti isteer kanon uurunda kabletmää iniţiativayı, angısına görä universitetlerin başarannarı, angıları üürendilär bücettä, lääzım olacek kendi zanaatına görä Moldovada işlesinnär. Geçän aftanın sonunda Moldovanın Hükümeti  tiparladı proekti, angısına görä Üüsek okulların başarannarı lääzım gitsinnär işlemää maasuz belli edilmiş erlerä. Genç zaanatçılar, kim bücet uurunda üürenmeyi başardı, lääzım belli edilmiş vakıt çalışsınnar kendi zanaatında. Bölä lääzımnık peydalandı, neçin ki başarannarın taa çoyu sınır aşırıya kazanca giderlär.

İGOR ARSENİ KDU, üristi: “Studentlär, angıları başardılar üüsek okulları bücet uurunda, lääzım olacek çalışsınnar kendi zanaatında 3 yıl belli edilmiş erlerdä. Plan kurulacek üürenmäk ministerliinnän. Orayı girerlär o zanaatlar, angılarında uzmannar etişmeerlär. Hep ölä bu dokumenttä bakılı taa bit punkt – eer student işlämärsäydi 3 yıl, lääzım olacek çevirsin hepsi paraları, angılarını devlet harcadı onun üürenmesinä, burayı girerlär stipendiyalar da”.

SERGEY ZAHARİYA, Komrat Devlet Universitetin rektoru: «Bu pek dooru, ani bu kanon çıktı. Bizim universitetimizdän çıkannar da işleerlär şkolalarda, uşak başçalarında hem başka erlerdä. Bän umutlanêrım, ani onnar büük fayda Gagauziyaya getireceklär».

Studentlerin bakışları bu soruşta ayırılȇrlar. Onnar sayȇrlar, ani  bu iniţiativa dooru, ama kimär sıra üürenärkenä yaşamaya plannar diişilerlär.

“Bän sanȇrım, ani bu dooru, neçin ki devlet harcȇȇr paraları studentlerin üürenmesinä. Bu onnara deyni bir ii kolaylık üürenmää islää universitetlerdä. Bu takım, bu bir ii praktika , neçin ki üürendiynän hepsi çalışmȇȇr kendi zanaatına görä. Bän nicä bileerim, kendi diplomunu lääzım 3 yılın süresindä kaaviletmää, ani olsun işlenmiş yıllar. Bän sanȇrım, ani bu dooru”.

“Bir taraftan bu islää, neçin ki var kolaylık kabletmää becermekleri kendi zanaatına görä. Ama başka taraftan baktıynan, bu diil pek islää, çünkü üürenärkenä studentlerin plannarı diişilerlär, da başardıynan universiteti, onnar istämeerlär kendi  zanaatlarında çalışmaa. Başka iş bulȇrlar”.

Komrat Devlet Universitetindä var ii praktika. Belli edilmiş erlerdä zanaata görä taa sık çalışȇrlar pedagogika bölümün başarannarı.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenari, montaj: T.Kazaku