Anılmış gagauz yazıcısı Pötr Moyse orak ayın 22-dä tamannayaceydı 67 yaşını. Avtonomiyada yok bir dä insan, angısı bilmesin onun lirikasını. Onun gagauz dili türküya benzäärdi.

Pötr Moysenin yaşaması-onun yaradıcılıı. Pek esaplı, açık ürekli, terbiedili, herzaman aarardı cuvapları  türlü soruşlara. Böläydi o. Sevärdi yaşamayı bütün onun renklerinnän. Pötr Moyse şakacı adamdı. Herbir insanın canına yol bulardı. Herzaman insanın kefini kaldırabilärdi.

Şiir yazmaa Pötr Moyse başladı 1968-ci yıldan. Onun pietleri ayırılȇrlar lirizma özelliklerinnän hem adalı anar Ana  topraana, karılara, analara. Gagauz kompozitorların çoyu meraklanȇrlar Moysenin yaradıcılıınnan. Birisi onnardan Födor Rodionov ”Serin Su” ansamblinin başı.

FÖDOR RODİONOV, ”Serin Su” ansamblinin başı: «Pötr İvanoviçlän biz taa 80-ci yıllarda dostlaştık. Bän ozaman annadım, ani o ozaman yazȇr da denedim onun laflarına görä muzika yazmaa. İlk türkü «Özlä beni» sora «Caar beni». O bana ozaman sölediydi: Bak vererim sana bu lafları, ama bak ta boz onnarı!».

Ama hepsi bilmeer, ani sevgili türkülerin laflarını, angılarını çalȇrlar Pötr Petkovıç, Lüdmila Tukan hem Vtaliy Manjul — Pötr Moyse yazdı. Bileräk, ani onun şiirleri olacȇklar hit Pötr Moyse bütün canını koyardı onnarın yazılmasına. Osavaşardı yazmaa ölä lafları, angılarını insan isteer işitmää,- annadȇr türkücü Vitaliy Manjul.

VİTALİY MANJUL, türkücü: «Pötr İvanoviç kaavi bir adamdı. İçindä bir dayak vardı. İçindän gelän laflar derin maanalıydılar. Şakacıydı. Bütün ürektän yaşaardı hemvcanı sevdaylan doluydu».

Pötr Moysenin  laflarına yazılı türkülär hit gibi oldular.  Şiir yazmasını Pötr Moyse geçirdi bütün yaşamasından. Çok vakıt işledi Energetika kultura evindä, sora da Komrat Devlet Filarmoniya filialın öndercisiydi.  Bir vakıt çalıştı radioda, götürärdi gagauz dilindä programaları. Kendi sevdasını ana dilinä gençlerdä terbi edärdi, aklına getirer radionun götürücüsü Mariya Parfönova.

MARİYA PARFÖNOVA, radionun götürücüsü: «Pötr İvanoviçlän bän ilk sıra agit brigadasında buluştum. O orada kendi şiirlerini okuyardı. İkinci sıra radioda. O bana verdi ölä bir ön hem kuvet açık yol gagauz dilindä programaları yapması için. İnsan gibi yımışaktı, ama çetindi dä. O kavgasız söläärdi ne lääzım yapmaa hem inandırardı, ani biz onu yapabilecez». 

«Özlä beni»  en sevgili şiirlerin birisi. O lääzımdı türkü olsun. Ama bobam etiştirmedi bunu yapmaa söledi Pötr Moysenin kızı Taisiya.

 

Tekst: N.Andrieş, video: A.Topal, montaj: T.Kazaku