Bulgariyada hem Türkiyedä tutulan Moldova Respublikasının dört vatandaşını, 62 gündän sora evä kolverdilär. Onnarı bişeydä kabaatlı bulmȇrlar. Bunun için haberledi Gagauziyanın Dış İşlerindä baş Bakannıın başı Vitaliy Vlah.

Vitaliy Vlah haberledi, ani Moldova Respublikasının Yabancı işlerindä ministerlii yolladı haberi, ani Moldovanın dört vatandaşını Türkiyä Devletin poliţiya uzmannarı kolverdilär. Onnardan hepsi kabaatlı bulmaklar çıkarıldılar.

VİTALİY VLAH, Gagauziyanın Dış İşlerindä baş Bakannıın başı: «Bu gün bizim vatandaşlarımız, angıları durdular Türkeyä hem Bulgariyä kapannarında, evä Türkeyä-Moldova uçaan ilk reysinnän  geldilär. Şindiki zaman onnar şansora evlerindä senselelerinnän bulunêrlar. Bu aftanın sonunda bän onnarlan görüşecäm. İsteerim onnarı toplayım hem işidiim onnardan nesoy hem ne oldu. Ne lääzımdı,bizim tarafımızdan, biz hepsini yaptık. Hepsi lääzımnı destekleri onnara verdik».

Geçti afta Moldovanın iki yaşayanını Bulgariyadan Türkiyeyä yolladılar. Taa iki kişi hep taa Türkiyä devletindä kalȇrlar, onnar yok nicä çıksınnar ordan, neçin ki aaraştırmaklar taa giderlär. Kapanda bulunȇr sade bir kişi. Lääzım nışannamaa,ani hedezler (may) ayın 19-da, insannarı, angıları Türkiyedän Moldovaya gelärdilär, tutuldular Bulgariya devletin poliţiya uzmannarınnan. Onnarı kabaatlı bulardılar Türkiyedä hırsızlık yapılmasında.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A. Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj: T.Kazaku