Çadır kasabasının muniţipal nasaatı verdi para yolların hem evlerin düzülmesinä, angıları prost havadan zararlandılar. Bütündän bu yardım 100 bin leydän zeedä kurdu.

Orak (iul) ayın çeketmesindä Avtonomiyada geçti büük yaamur hızlı lüzgärlän. Bu beterä insannarın evleri hem kasabanın yolları zararlandılar. Kimi küüylär hem kasabalar birkaç günä  kaldılar şafksız.

Yardım etmää deyni insannara, Çadır kasabasının nasaatçıları verdilär 6 bin leyä yakın evlerin düzmesinä hem 100 bin ley  yolların düzülmesi için. Paralar alınaceklar rezerva fondundan. Öncä, prost hava durumun çıkışların yok etmesinä Gagauziyanın Bakannık komiteti verdi bir million 300 bin ley.  Onnarı en çok zararlanan küüylerä hem kasabalara pay ettilär.

 

Avtor: N.Radiş