Komrat kasabasında sokak muzikasının avşamı geçti, neredä pay aldılar becerikli gençlär.

Bu yortulu olaya toplandılar 100 siiredicidän zeedä. Onnara deyni Gagauziyadan hem Taraklı dolayından talantlı gençlär türlü türkülerii çaldılar. Pay alannarın birisi Alina Kuţitaru paylaştı kendi duygularınnan. O sayȇr, ani bölä olaylar gençlär için faydalı.

ALİNA KUŢİTARU, türkücü: «Benim bakışıma görä, bu pek islää bir avşamdı, angısını gençlär hem hepsi insannar için yapıldı. Gençlär biraz uzak bulunȇrlar bu yortulardan. Önemli, ani bu muzika avşamnarı geçirilerlär».

Gençlik nasaatın azası Evgeniya İbrişim nışannadı, ani Komratta gençlär için aaz toplantılar geçirlenerlär. Meraklandırmaa deyni çoçukları hem kızları, kabledildi karar sokak muzikasının avşamını geçirmää.

EVGENİYA İBRİŞİM, gençlik nasaatın azası: «Geçti sokak muzikasının avşamı, angısını Komrat kasabasnın primariyası gençlik nasaatınnan barabar geçirdilär. Bu pek önemli, ki insannar kendilerini göstersinnär. Bölä avşamnar yardm ederlär ayırmaa gençleri kompüterlerdän. Nietleneriz, ani bölä yortular taa sık geçeceklär, hem biz da yardımsız kalmayacez».

Komrat kasabasının başı Sergey Anastasov nışannadı, ani primariya kaarşı çıkêr ideyalara, angılarını gençlär teklif ederlär. O teklif etti herbirini  taa sık bölä olaylara katılsınnar. Nışannandı, ani ötää dooru bölä olaylar geçirileceklär taa sık.

 

Tekst: S.Roşka, A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu