Orak ayın 20-dä bakılȇr halklarası şaşki hem şahmat oyunnarın günü. Komratta iki aydan zeedä çalışȇr regional şahmata klubu. Burada bu oyunnan uşaklar taa küçük yaştan zanaatlanȇrlar.

 Şahmata oyunu zenginneder insanın fikirini, yardım eder yaradıcılık becermeklerini ilerletmää hem kaavileder akılı. Komratta işleer şahmata klubu. Uşakları burada Diana Uzun üüreder. O artık on yıl zanaatlanȇr bu oyunnan. Diil bir sıra pay aldı türlü yaraşmaklarda. Nicä erindeki, ölä da sınır aşırıda konkurslarda o üüsek ödülleri kazandı.

DİANA UZUN, regional klubun şahmata treneri: “Elbetki, benim bakışıma görä, bu oyun yardım edecek bana yaşamakta. Burada herbir adımı düşünersin diil bir, ama birkaç ileri. Hep ölä yaşamakta da”.

Büünkü gündä şahmata regional klubuna gezer 15 uşak. Onnarlan taa küçük yaştan zanaatlanmaa başlȇȇrlar.

ALEFTİNA DELİ:“Bän oynȇȇrım şahmata, neçin ki pek severim bu oyunu”.

KSENİYA VELİKOGLO:“Bana meraklı oldu bu sport çeşiti, neçin ki burada  fizik uurunda dinmeersin, sadece fikiri lääzım koşmaa”.

Halklararası şahmata günündä Komratta yaraşmak. Burada var nicä pay alsınnar küçüklär  dä, büüklär dä. Kim isteyecek oynamaa hem denemää kendi kuvedini, lääzım kimnik dokumentini hem şahmataları yanına alsın. Tarayannar kabledeceklär para ödüllerini hem diplomnarı. Yaraşmak geçecek orak (iul) ayın 20-ndä Komradın meydanında.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä,video: S.Bejenar, montaj: Al.Gerçu