Geçti yılın kıran (dekabri) ayında kultura bölümün çalışannarına ay kazanç paralarını kaldırdılar 80 prozenttän zeedä. Bununnan barabar, bücetä para eklenilmedi – bu beterä güzün kazanç paraların ödemesinnän var nicä problemalar peydalansınnar.

 Bıldır Moldova Respublikasının Parlamentin hem Hükümetin kararınnan, kultura bölümün uzmannarın ay kazanç paraları 80 prozentä zeedelendilär. Ama neredän finanslar lääzım alınsınnar – belli edilmedi.

MARİNA MANJUL, Komrat kasabasının Kultura Evin öndercisi: “O ay kazanç paraları, angılarınıbiz kabledärdik, bizä onnar etişmääzdilär. Lääzımdı birkaç iştä çalışmaa. Ondan sora, nicä kaldırdılar kazanç paraları, yaşamaa oldu taa kolay. Bileriz, ani ay paraların ödemesindä var zorluklar. Umut ederiz, ani bu problema çözülecek”.

Gagauziyanın üç kasabasının primariyalarında kultura bölümündä uzmannarına paraların ödemesindä  zorluklar olaceklar. Bu baalı onunnan, ani devletin bücetindän bu nietlär için aaz para geçirdi.

VİKTOR PETRİGLO, Valkaneş kasabasının primarı: “Harcamaklar için dokumentlerä, angılarını kaaviletti kasaba nasaatı hem primariya, diişilmeklär yapılmadılar”.

Kasabaların başları yazdılar kiyadı Bakannık Komitetinä, neredä istedilär açıklasınnar, angı finanslardan kultura izmetçilerinä paraları ödemää. Primarlar umutlanȇrlar, ani Moldova Respublikasının Hükümeti bu nietlerä paraları verecek.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku