Moldovanın prezidendi Ygor Dodon buluştu Rusiyanın ministruların öndercisinin yardımcısınınnan  Dmitriy Kozaklan. Delegaţiyada bulunardı Vadim Çeban da, onu president tanıttı nicä Moldovagaz kurumun başı.

Moldova devletin prezidendi İgori Dodon bulunarak  Rusiyada geçirdi iş buluşmasını Rusiyanın  ministruların öndercisinin yardımcısınınnan Dmitriy Kozaklan . Ofiţial delegaţiyaya girdi Gagauziyanın başkanın işini götürän Vadim Çeban da, angısını tanıttılar nicä Moldovagaz kurumun başını.

Kendi soţial sayfasında, nternettä İgor Dodon açıkladı , ani  Vadim Çeban Moldovagaz kurumun başın görevinä  kandidat, ama ofiţial informaţiya, ani Çeban ayırıldı öndercilik görevinä birerdä peydalanmadı.

Buluşmakta devlet adamnarı İgor Dodon hem Dmitriy Kozak açıkladılar Rusiya federaţiyadan Moldovaya gazın yollanılması soruşunu. Hep ölä bakıldı  gazın paasını iisiltmääk soruşu da.

 

Tekst: L.Novak, montaj: T.Kazaku