Komrat kasabasının industriya parkında olacek taa bir rezident. Kurum zanaatlanacek meyva büütmesininnän hem onnarı tertiplemäklän. Bu iş için haberledi Komradın primarı Sergey Anastasov.
Komratta İndustriya parkı bıldır başladı çalışmaa. Burayı taa çok kurum gelsin deyni, erindeki kuvetlär düzerlär yolları, şafk hem taa başka sistemaları geçirerlär. Bütündän Moldovanın  hem Gagauziyanın bücetlerindän burayı harcandı 20 million ley.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının primarı: «Bu yıl harcanacek bir million 300 bin ley yolu yapmaa hem iki milliona yakın yangın rezervuarına. Ötää dooru ne olacek, biz bimeeriz, ama göreriz, ani taa para lääzım olacêk. Burayı gelän eni kurumun öndercisi da isteer, ki olsun islää yol. Bu kompaniya  çiftçiliklän zanaatlanêr.  Biz lääzım düşünelim, nerdän almaa para, ki başka kompaniyalar da meraklanıp, burayı gelsinnär”.

Sergey Anastasovun laflarına görä, büünkü gündä var annaşmaklar, ki burada gagauz kompaniyası da açılsın. Kurum meyva büütmesininnän  hem tertiplemesininnän zanaatlanacek. Bundan kaarä, parkın 50 ektarından, on ektarda var nicä başçaları dikmää.
İndustriya parkın başı Viktor Balcı nışannadı, ani en paalı işlär bu obyektta artık yapıldılar. Onnarın arasında: gaz, şafk, su hem kanalizaţiya sistemaların geçirilmesi.

VİKTOR BALCI, İndustriya parkın başı: “Büünkü gündä başardık proektleri, angıları baalı dışanda yangın süündürmesindä sistemasınınnan. Bundan kaarä, yolların düzülmesindä da işleri geçireriz. İlkin biz yaptık giriş yollarını, sora da kalanını  düzecez. Bu önemliydi, ki “Fujikura” kurumu orada işlesin.”

Lääzım urgulamaa, ani İndustriya parkı Komratta girer Valkaneşin serbest – ekonomika zonasına. Bu uurda hazırlamaklar geçirilerlär Çadır kasabasında da.

 

Tekst: P.Garçu, A.Karapirä, video: A.Topal, montaj: T.Kazaku