Komratta birkaç gün suya hlorka koyȇrlar. Bu iş yaşayannara kimi zorlukları getirer. Onnar, kendi saalıkları için kahırlanȇrlar.

Komrat yaşayannarına hlorkalı su veriler. İnsannar bu beterä raatsız olȇrlar. Suyun hlorkalanması için  kimseyi haberlämedilär.

«Hlorkalȇȇrlar suyu sade bizdä. Birerdä bunu yapmȇrlar, çünkü o insanın saalıına prost. İhtärlar suyu içerlär. Neredän bukadar hasta insan? Lääzım tehnologiyayı diiştirmää. Etecek hlorka koymaa. Yabancı devletlerdä bu yok – biz ne insan mı diiliz»?

«Elbetki, trubaları hlorkadan lääzım geçirsinnär türlü hastalıklar olmasınnar deyni. Öbür taraftan, şindi taman borkannara meyva, zarzavat kış için koyêrız. Lääzım neredän sa pak su aaramaa ».

«Nicä hem nezaman çekettilär hlorkayı koymaa, bilmeeriz, insanı haberlämedilär”.

Nicä haberledi primar Sergey Anastasov, Komradın Kongazçik tarafında boozukluk  oldu, suyun analizi prost çıktı  da bu üzerä seçildi karar hlor koymaa suya, ki epidemiyä olmasın.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: «Büünkü gündä biz suyu hlorkalêêrız, neçin deyni 4-cü rezervuarda problema var. Şindi orasını düzeriz da 2-3 gündän sora bu iş başarılacêk».

Sergey Anastasov söledi, ani bu aftanın sonunda  düzmäk işlerini başaraceklar.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku