Moldova Respublikasının Tehnik Universiteti dört günün süresindä abiturientlerin dokumentlerini Komratta kableder. Orak (iul) ayın 18 – bitki gün, açan var nicä dokumentleri vermää.

Universitetin kabletmäk komisiyası Komrat kasabasının Tretyakov adına teoretik liţeyindä işleer. Burayı kendi dokumentlerini var nicä getirsinnär o abiturientlar, angıları isteerlär Tehnik universitetindä nesoy sa zanaata üürenmää.

ÜRİY TEZEK, Tehnik Universitetin kabletmäk komisiyasının sekretarı: “Geçti yıldan taa bu günädän biz çok işledik o uurda, ki abiturientlät nicä Moldovanın poyraz, ölä da üülen taraflarından meraklansınnar Tehnik Universitetinnän da ayırsınnar orda kendilerinä zanaat”.

Tehnik Universitetinä var nicä girmää üürenmää bakalavra yada kolec başarılması için dokumentlärlän.

ÜRİY TEZEK, Tehnik Universitetin kabletmäk komisiyasının sekretarı: Kim isteer üürenmää bu universitettä, lääzım kabletmäk komisiyasına getirsin bir sıra dokumen.. Onnarın arasında pasport hem onun kopiyası, liţeyin yada kolecin başarması için dokumentleri, patret hem mediţina listesini”.

 Dokumentleri Tretyakov liţeyindä kablederlär saat sekizdän, saat beşädän. Komisiyanın ilk çalışmak günnerindä kendi dokumentlerini getirdi 40 abiturient. Bıldır Tehnik Universitetinä Gagauziyadan girdi üürenmää 23 student. Lääzım nışannamaa, ani Avtonomiyanın Bakannık Komitetin maasuz programasına görä,  Tehnik Universitetindä üürenän gagauz studentlerinä onar bin ley veriler.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: A.Topal, montaj:Al.Gerçu