Gagauziyanın Merkez Seçim komisiyası kendi oturuşunda kabletti kararı, angısına görä başkan seçimnerin ayırmak proţesi ofiţial uurda kapandı.

Gagauziyanın Merkez Seçim komisiyasının başı İvan Komur haberledi komisiyanın azalarına, ani Apeläţiya hem Üüsek Daava Palatası kaavilettilär başkan seçimnerinin çıkışlarını hem İrina Vlahın mandatını.

İVAN KOMUR Gagauziyanın Merkez Seçim komisiyasının başı: «Büünkü oturuşta Merkez Seçim Komisiyası baktı 3 soruş. Bu soruşlar baalıydılar onunnan,ani Gagauziyanın hem Moldova devletin daavaları, bakıp seçimnerin çıkışlarını, seçtilär karar Gagauziyada başkan seçinmeri proţesini ofiţial uurda kapamaa».

Nicä belli edili seçimnär için kanonda, Merkez Seçim komisiyası kararladıseçim proţesini kapamaa. Komisiyanın azaları seslerini verdilär, ki hepsi seçim nasaatları hem dolayları başarsınnar kendi işlerini. Gagauziyanın başkan seçimneri Kirez ayın 30-nda geçtilär. Onnarda taradı İrina Vlah, onun için kendi seslerini verdilär seçimnerä çıkan yaşayannarın  92 proţenti.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku