Rusiya Patriarh Kirilın Moldovaya gelmesi güz vakıdına  plannanȇr. Bunun için haberledi Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy, pravoslav lagerin kapanmasında,haberler pravoslavie.md saytı .

Russiyanın Patriarhı Kiril güzä Gagauziyaya var nicä gelsin.

 ANATOLİY Kaul hem Komrat episkopu: «Bizdä olacêk kolaylık spiada olmaa barabar Patriah Kirillan, çünkü 13-dä, 14-dä hem 15-dä o bulunacek Moldovada, hep ölä planlanȇr onun Gagauizyaya da gelmesi. Eer Allaa yaardım edärsaydı da koruyarsaydı Patriarhımızı, biz olacez bu istoriya olayların pay alannarı – dua edecez Patriarhlan birliktä».

Akılınıza getirderiz, ani bıldır Patriarh Kirilın viziti Moldovaya hem Gagauziyaya planlanardı, ama diil belli sebeplerin beterinä, aslıya çıkmadı.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, montaj: T.Kazaku