Her yıl Gagauziyadan iş adamnarı pay alȇrlar türlü sergilerdä. Bu yıl Bakannık Komiteti 87 bin ley sergilerdä pay almaklar için verdi. Bu nietlerä harcanmış paraların bir payı sora geeri çeviriler.

Gagauziyanın «Вiznesi yardımnamak fondun» baş nieti –ilış-verişçiliin  ilerlenmesinä para vermää. Bu sayıda bulunȇrlar halklararası hem devlet sergilerinä katılmakların finanslanması da. Bakannık Komitetin bitki oturuşunda bakıldı soruş – vermää para kimi iş kurumnarına, angıları yarmarka-sergilerdä pay aldılar.

ALEKSANDR KİSEEV Gagauziyanın Ekonomika baş Bakannıın başı: «Biznesi yardımnamak fondun gözledici nasaatı artık ii cuvabı verdi, angısına görä birkaç büük sergilär içinfinanslar verileceklär. Bizim ekonomika agentlerimiz üüsek uurda gösterdilär Gagauziyayı bu olaylarda».

Avtonomiyadan iş adamnarı pay aldılar Karadeniz forumunda, angısı geçţi Soçi kasabasında.

ALEKSANDR KİSEEV Gagauziyanın Ekonomika baş Bakannıın başı: «Bakannık Komitetin baş nietlerin birisi – sınır aşırıda göstermää Gagauziyanın investiţiya uurunu. Münhen kasabasında canavar (oktäbr) ayında 22-ci keret geçecek bir büük hem en önemli halklararası sergisi».

Gagauziyanın Bakannık komiteti kabletti kararı vermää 87 bin ley ki sergilerdä harcanan paraların bir payınıgeeri çevirmää.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku