Bitki beş yılın süresindä, Moldova devletin yaşayannarın sayısı azaldı taa 190 bin kişiyä. Bölä haberleri geçti afta Milli statistika bürosu açıkladı.

Moldovanın  Milli statistika bürosunun  uzmannarın haberlerinä görä, 2014-cü yılda devlettä yaşayardı 2 million 870 bin kişi. 2019-cu yılın ilk üç ayında bu sayı kurdu 2 million 680 bin insan. Her yıl yaşayannarın sayısı azalȇr 1,8 prozentä. Bu işin baş sebepi — insannarın migraţiyası başka devletlerä. 2014-cü yılda Moldovadan 24 bin kişi yabancılaa çıktı, bıldır bu sayı 46 bin yaşayanadan  kurdu.

İnsannarın yaşamak uzunnuu vakıdı bitki 5 yılda  zeedelendi. 2019-cu yıla görä – karılar yaşȇȇrlar 75 yaşınadan, adamnar sa 66 yaşınadan.