Bitkii 2,5 (iki buçuk) yılın süresindä Çadırda 11 kilometra yol yapıldı. Bu yıl plana koyuldu taa 3 kilometra yol düzmää.

Yolların düzmesinä erindeki bücettän, muniţipal nasaatın kararınnan  6 million ley verildi. Burada yolları kaliteli savaşȇrlar yapmaa, kullanıp asfaltı hem brusçatkayı. En ilk erdä bulunȇrlar yollar, angıları pek kötü durumda, — söledi Çadırın başı Anatoliy Topal.

ANATOLİY TOPAL  Çadır kasabasının başı: «Şindi iş gider 7 sokakta. Umutlanȇrı, ani kış gelincä biz etiştirecez yapmaa o işleri, angılarını neetimizä koyduk. İnsan seviner, ani yollar yapılȇrlar. Biz da ötää dooru savaşacez işlemää hem yolları yapmaa».

Kasaba nasaatı hazırladı hem kaaviletti planı, angısına görä yollar düzüleceklär. Burayı girer sekiz sokak, bütündän 3 kilometra yol yapılacek, — haberledi Çadırın başı Anatoliy Topal. Çadırda bütündän 100 kilometradan zeedä yol var.

 

Tekst: V.Kerman, video: S.Bejenar, montaj: A.Gerçu