“GRT” cümnä kompaniyasına danıştılar insannar, kimin senselelerini Bulgariyada tutttuydular. Onnarı kabaatlı bulardılar Türkiyedä iş adamnarın birisinin  evin soymasında. İnsannar haberledilär, ani onnarın yakındakıları  bu işä kaarışık diil. Bunu belli eder daava kararı da. Bakmayarak buna, Moldova vatandaşları yok nicä geeri evä dönsünnär.

Bu yılın hederlez (may) ayında Moldovanın altı vatandaşını Bulgariyada tuttular da hırsızlıkta kabaatlı buldular. Natalya Duşkova, tutulan insannarın birisınin anası, haberledi, ani daava şansora geçirdi oturuşu da belli etti, ani sede birisini yakalanmışların arasından kabaatlı bulêrlar.

NATALYA DUŞKOVA, yakalanmışın anası: «Çok erä danıştık, ama kimsey bişey bilmeer hem sölämeer. Bilmeerim ne yapmaa. Telefon açtım Ankarayada. Belli oldu, ani onnardan taa haberleri almamış İnterpol. Neyi beklerlär bizim kuvetlär. Okadar mı zor yardım etmää insannara. Onnarın kabaatı yok bişeydä”.  

NATALYA AŞİ haberledi, ani Bulgariyada tuttular onun da kızını. İnsanın laflarına görä, Bulgariyada onnarı tuttular  pek prost erdä hem zor koşullarda.

NATALYA AŞİ yakalanmışın anası:“Bulgariyada onnar pek prost kendilerini duyardılar. Sokaa onnarı brakmamışlar. Uşaklar Türkiyedä dinnenärdilär. Artık, kabaatlıyı buldular. Bizim uşaklarımızın ne kabaatı. İnterpol çıkarmadı onnarı».

 

VADİM MARİNOV, yakalanmışın hısımı: «Biz yazdık kiyatları Bakannık Komitetinä, ki yardımcı olsunnar bizä. Bulü annattı nicä onnarı tutmuşlar – dışarı saada görä gidärmişlär, gecä onnarı uyandırarmıştılar. Ama o kiyatlardan fayda olmadı».

Bulgariyada insannarı tuttular 38 gün, nedän sora onnarı yolladılar Türkiyeyä. Bu kişilerin hısımnarı aalaştılar, ani orak (iul) ayın 19 olacek 60 gün, nicä aaraştırmaklar geçirilerlär. Gagauziyanın Dış İşlerindä baş bakannıın başı Vitaliy Vlah haberledi, ani hepsi bu insannarı Türkiyenin İnterpol bazasından lääzım çıkarsınnar.

VİTALİY VLAH Gagauziyanın Dış İşlerindä baş bakannıın başı: «Yazık, ama bu proţes gerildi nicä Bulgariya, ölä da Türkiyä taraflarından. Hepsi kurallara hem normalara görä, lääzımnı işlär yapıldılar. Yakın vakıtta bizim vatandaşları evdä bekleeriz. Türkiyedä poliţiya uzmannarı geçirdilär hepsi aaraştırmakları. Belli oldu, ani insannar diil kabaatlı. Bu oldu o beterä, ani onnarlan bir maşinada bulunardı kabaatlı kişida».

Vitaliy Vlah haberledi, ani var maasuz proţedura, angısı lääzım yapılsın, ki insannarı İnterpoldan çıkarmaa. O nışannadı, ani kuvetlär çalışȇrlar barabar Türkiyenin büükelçiliinnän hem konsulstvosununnan. Akılınıza getirderiz, ani Moldovanın yaşayannarını, angıları  Türkiyedän gelärdilär, hederlez (may) ayın 19-da Bulgariyada poliţiya uzmannarınnan  tuttuldular.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku