Moldova Respublikasının Üüsek Daava palatası almadı esaba başkan görevinä eks-kandidatın Sergey Çimpoeşin danışmasını. Brakıp Komradın Apeläţiyä Palatasının kararını kuvettä. Bölä, orak (iul) ayın 16-da, Üüsek Daava palatası oturuşun süresindä Gagauziyanın başkan seçimnerin çıkışlarını baktı. Uzmannarın kararına görä belli ediler, ani kirez ayın (iun) 30-da geçän başkan seçimneri kanona görä oldular. Üüsek Daava palatasınınnan verilän karar bitki oldu. Lääzım nışannamaa, ani Başkan seçimnerindä taradı İrina Vlah, onun için kendi seslerini seçimnerä çıkannarın 92 prozenti verdilär.