Moldovada Türkiyä Devletin Büükelçiliindä üç yıl geri olan devlet devremin deneyişinä adalı olay geçti. 2016 yılın orak ayın 15 devlet kuvetlerinä aykırı gidennär Türkiyä Devletin öndercilerini yok etmää savaştılar.

Press-konferenţiyanın süresindä Türkiyä Devletin büükelçisi Moldovada Gürol Sökmensüer annattı üç yıl geeri geçän olaylar için. O can acımasınnan urguladı, ani ozaman protestantların beterin kabaatsız insannar kurban oldular.

GÜROL SÖKMENSÜER, Türkiyä Devletin bükelçisi Moldovada: «Bü gin Tükkiyä Devletinä deyni hem Anma günü hem Enseyiş günü. Enseyiş günü, neçin deyni bu gün biz ensedik kuvetleri, angıları savaştılar kaarşı koymaa devletimizin zamandeş demokratiya printiplerinä. Anma günü, neçin deyni bu gün 251 vatandaşımız kurban oldular, 200 kişidän zeedä da yaralandılar».

Moldovanın prezidenti İgor Dodon nışannadı, ani Türkiyä hem Moldova devletlerin arasında çok yıl kaavi baalantılar kurulu. Devrem olayları dalgalandırdılar moldovanın vatandaşlarını da.

İGOR DODON, Moldovanın prezidenti: «Moldovanın vatandaşların aadından isterim kutlamaa Türkiyä halkını o enseyişlän. Onnar devletini hem halk birliini provokatorlardan koruya bildilär. Türkiyä devleti Moldovanın ii dostu, ekonomika hem strategiya partnöru. Ko bizim halklar birliktä hem uygunnukta yaşasınnar».

Gagauziyanın kuvetleri hem yaşayannarı 2016 yılın yaz zamanında geçän olayları dikkat gözlettilär, çänkü onnarı bu duygulandırdı, söledi Avtonomiyanın başın işini götürän Vadim Çeban.

VADİM ÇEBAN, Avtonomiyanın başın işini götürän: «Elbetki üç yıl geeri bu olayları biz dä gördük. Çok bela ozaman saarıldı bizim kardaşlarımızın başına. Elbetki açan kendi askerin,angısı lääzım seni korusun, gider sana karşı- bu dooru diil. Biz bu günnär türk halkın yanındaydık. Mutluyuz, ani Türkeyä Cümhuriyeti bu olayları geçirdilär hem onnardan sora da düzgün bir hala getirdilär. Bölä işlär diil lävzım olsunnar».

3 yıl geeri provokatorlara karşı durdular Türkiyä devletin binnärlän vatandaşı. Onnar Respublikanın başından Redjep Tayip Erdogandan pay tuttular. Arıştırmakların çıkışlarına görä 2016 yılın sonuna kadar 37 000 zedä kişi kapana alındı. Onnarın sayısında davaa uzmannarı, devlet hem poliţiya izmetçileri, armata çalışannarı hem jurnalistlär. Türkiyä devletin ofiţial kuvetleri devlet devremin deneyişindä islam dinini inanan hem götürän Fethullah Güleni kabaatlı bulȇrlar.

 

Tekst: V.Kerman, A.Terzi, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku