Gagauziyanın Bakannık Komiteti verdi para yardımını dört kuruma, angıları eni iş erlerini açtılar.

Gagauziyanın bücetindän veriler 20 bin ley herbir eni iş erin açılması için industriya uurunda. Subsidiyaları iş adamnarı iki yılın süresindä kablederlär. Bölä kurallar bakılı erindeki kanonda.

ALEKSANDR KİSEEV, Gagauziyanın Ekonomika uurunda baş Bakannıın başı: «Bıldır kablettik bu uurda üç danışmayı ekonomika agentlerindän. Bu yıl sayı zeedlendi da kurȇr beş danışmak. Kanona görä, iş adamnarı hederlez (may) ayın 31-nädan getirerlär kendi dokumentlerini hem haberleerlär iş erlerin açılması için. Orak (iul) ayın sonuna kadar Bakannık Komitetin kararına görä, kurulȇr ekonomika agentlerin listesi. Buna görä da belli edilerlär paralar gelän yılın bücetinä hem biznesä yardımnamak fonduna görä».

Beş danışmaktan, angıları bu yıl verildilär, kaavilendi üç – bütün para sayısı 510 bin ley kurȇr. Hep ölä taa bir iş adamına da, angısı danışmayı getirdi bıldır, belli edildi subsidiyanın ikinci payın verilmesi on iş erin açılması için – 100 bin ley.

ALEKSANDR KİSEEV, Gagauziyanın Ekonomika uurunda baş Bakannıın başı: «Bütün sayı – 610 bin ley. Bu paralar ayırılaceklar 2020-ci yılın eni iş erlerin kurulması için fondundan».

2018-cı yılda bu programa giriştirildi nietlän yardım etmää ekonomika agentlerinä eni iş erlerini açmaa.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenari, montaj: T.Kazaku