TV8 kanalın yayınında Moldovanın eks-premier ministrusu Vlad Filat, angısı kapanda bulunȇr, annattı buluşmak için Plahotnüklan hem ne iş için o kiyadı eks-prezidentä Timoftiya yazdı.

Moldova Devletin eks-premier ministrusu Vlad Filat, angısı 2016-cı yıldan kapanda bulunȇr, «TV8» kanalında annattı buluşmak için Plahotnüklan. Hep ölä o annattı, neçin maasuz onu kapana erleştirdilär.

VLAD FİLAT, Moldovanın eks-premier ministrusu: «2015-ci yılın kırım (dekabri) ayın 15-dä — 16-dä bana söledilär, ani beni geçirerlär Korupţiyaylan Güreşmäk Milli Merkezin kapanına. Bän topladım kendi işlerimi. Ondan sora,nicä beni getirdilär orayı, saat 11-dä gecä geldi merkezin bir uzmanı da dedi, ani lääzım onunnan gitmää. Biz kalktık dördüncü kata. Orada bizi bekläärdi Antikorupţiya prokuraturanın başın işini götürän Adrian Popenko. O haberledi, ani kimsä lääzım gelsin, kendisi sa çıktı. Kısa vakıttan sora geldi Plahotnük hem Kosti Botnari. Bizi braktılar göz-gözä. Bän sordum, neçin o ölä yaptı. Plahotnük dedi, ani eer o yapmaydı bölä, bän yapaceymıştım. Bän sa cuvap ettim, ani bölä işi yapamaceydım, neçin ki bütün daava sisteması hem prokuratura onun elindä bulunȇr».

Filat ekledi, ani arada-sırada telefonda Plahotnüklan lafedärdi. Bölä lafetmeklerin birindä o istedi, ki Liberal partiyasından deputatlar versinnär kendi seslerini onun için. Hep ölä eks-premier ministru söledi, ani yazdı kiyadı eks-prezidentä Timoftiyä. Kiyatta o nışannadı, ani Plahotnük lääzım premier-ministru olsun hem ne iş için bu yapılacek.

VLAD FİLAT, Moldovanın eks-premier ministrusu: «Bän lafetmedim kimseylän, kim kendi seslerini verdi hükümet için. Ama bendä oldu kolaylık lafetmää Liliana Palihoviçlän, Grigoriy Kobzaklan, Oktavian Gramoylan, Vadim Pistrinçüklan hem Viktor Roşkaylan. Bitki bän lafettim Pistrinçuklan. Ona söledim, ki gitsin polit nasaatına da annatsın insannara – eer onnar kompromisä gelmärsäydilär demokratlarlan, kalaceklar opoziţiyada. Ozaman bän bilärdim,ani demokratların tarafında artık var kişilär liberal partiyasından, 16-17 komunist. O vakıt vardı nicä alsınnar spiker erini. Bundan kaarä, bän sayardım hem yazdım Nikolay Timoftiyä kiyadı, ani Plahotnük lääzım olsun premier-ministu. Eer bu olaydı, Moldovada demokratların kuvedi biteceydi taa ileri». 

«TV8» kanalında Filat annattı kendi planları için. Eks-premier nışannadı, ani düşüner ki kapandan çıkacek.

 

Tekst: S.Roşka, A.Karapirä, montaj: A.Gerçu