Büük lüzgär hem yaamur, angıları orak (iul) ayın çeketmesindä geçtilär, çok zarar ekonomika agentlerinä hem insannarın özel evlerinä getirdilär. Prost havanın beterinä peydalanan zararları yok etmää deyni Gagauziyanın Bakannık komiteti verdi bir million 300 bin ley.

Avtonomiyanın soţial kurumnarı, yollar hem insannarın evleri çok zararlandılar bu prost havadan.

TATYANA DOYÇEVA, Gagauziyanın Finans Bakannıın başı: «Bütün bu para sayısı bir million 300 bin ley kurȇr. Burada Komrat dolayın administraţiyasına 183 bin ley, ki yardım etsinnär insannara Beşalma, Başküüyü, Ferapontevka, Çok-Maydan, Kongaz hem Bucak küüylerindä. Dezgincä primarisına 26 bin ley, hem para uşak başçasının örtüsünü düzmää».

Hep ölä teklif edildi Bucak küüyün primariyasına 25 bin ley yolun düzülmesinä vermää, Ferapontyevkaya – 4 bin 350 ley, Kongazda Todur Zanet adına liţeyin örtüsünü düzmää – 6 bin 600ley, Komrat kasabasına – 430 bin ley, Gagauziyanın Çiftçilik Bakannıına -66 bin ley. Dokumentleri, angılarına görä belli edili çiftçilik uurunda zararlar, verildilär Moldova Respublikasının Hükümetin Hatalı olaylarında komisiyasına.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: A.Gerçu