Gagauziyanın eni seçilmiş başkanı İrina Vlah internet cümnä baalantıların yadımınnan annattı innauguraţiya için, angısı orak (iul) ayın 19-da Komrat kasabasının merkez meydanında geçecek.

İRİNA VLAH, eni seçilmiş başkan: “Bütün candan isteerim teklif etmää hepsi yaşayannarı bu yortuya. Gelin Komrada, yarım ediya avşamneen kasabanın meydanında toplanacez. Emin etmenin ofiţial geçirilmesini saat edidä başlayacez. Ondan sora, nicä bu ofiţial uuru geçecek, olacek gözäl bir konţert. Onda pay alaceklar Gagauizyanın hem Moldovanın artistleri. Ayırı isteerim sölemää, ani Respublikanın prezidenti İgor Dodon kararladı bizä baaşış yapmaa inauguraţiya günündä, bizä hepsimizä, yaşayannara. Komrada gelecek Sofiya Rotaru. Bu üzerä hepsini teklif ederim hepsi Gagauziyanın, Moldovanın yaşayannarını, kim isteer paylaştırmaa bizimnän bu gözäl olayı. Bekleriz herbirini orak ayın 19-da saat edidä Komratta”.

Aklınıza getireriz,ani geçmiş başkan seçimerindä seçimnerä çıkannarın 92 prozenti kendi seslerini İrina Vlah için verdilär.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, montaj: A.Gerçu