Beşgöz küüyündä geçti serbest güreş uurunda halklararsı turnir. Onu Pötr Tülünün adına geçirdilär, angısı bu sportu Beşgözdä giriştirdi. Yaraşmakta dört devlettän sportçular pay aldılar.

Beşgözdä bu sport turniri 14 yıl sıravardı artık geçiriler. Nicä haberledi yaraşmanın baş daavacısı Vladimir Formuzal, turnirdä pay aldılar sportçular Moldovadan, Ukrainadan, Rusiyadan hem Bulgariyadan.

Beşgioz küüyünün sport okulun treneri Mihail Molla annattı ne türlü çıkışları kazandılar onun sportçuları.

MİHAİL MOLLA, Beşgioz küüyünün sport okulun treneri: «Bizim uşaklarımız pek islää hazırlandılar. Büün onnar savaşêrlar göstermää kendi becerikliini».

Turnirdä bulundu anılmış gagauz sportçusu hem güreşici Pötr Yanulov da. O söledi neylän bölä yaraşmalar gençlär içinönemli.

PÖTR YANULOV, Evropa oyunnarın tarayanı: «Pek islää,ani bölä tornirlär Gagauziyada geçerlär. Küçüklerin olêr kolaylıkları kendilerini göstersinnär. Onnarı bölä turnirlerdä üüsek uurda trenerlär görüp, vererlär onnara kolaylık Moldova Devletin uurunda kendi becermeklerini göstermää».

Çempion kendi aarlık kategoriyasında, Nikolay Arseni Beşgözdan nışannadı, ani taa bitkiyädän bilärdi, ani tarayacek.

NİKOLAY ARSENİ, turnirin çempionu: “Çocuk islää güreşti, ama ona nesä etmedi. Bän bilärdim, ani tarayacam, neçin ki ilk sıra biz onunnan güreştik, o ilk oldu. Sora o genä benimnän çıktı, ama bän duyardım, ani tarayacam. Serbest güreşmektä bän dört yıl. Severim bu sportu, neçin ki becerikliim var”.

Kendi aarlık kategoriyasında Ukrainadan Evgeniy Şarkov nışannadı, ani en önemli güreşmenin önündä – o, nicä sportçu kendi duyȇr.

EVGENİY ŞARKOV, turnirin çempionu: “Diildi zor taramaa. Bän 2018-ci yılda Ukrainadan gençlerin arasında çempion oldum. Bän da 4 yıl güreşerim. Bobam beni sınaştırdı. Bu benim sportum”.

Turnirdä 100 sportçudan zeedäpay aldılar.

 

Tekst: S.Roşka, A.Karapirä, video: A.Topal, montaj: T.Kazaku