“Kısmetli o insan angısı yaşamasında kendi dooru yolunu buldu hem ondan atılmadı” – bölä sayȇr Beşgöz küüyünün yaşayanı Fedora Çolak, angısı yaşamasının 39 yılını üüredicilik zanaatına baaşladı.

Kararı – olmaa üüredici Fedora Çolak kabletti taa ilk klaslarda üürenärkana. Buna sebep oldu onun ilk üüredicisi.

FEDORA ÇOLAK, Kopkuy küüyünün yaşayanı: «Pek beenärdim benim ilk üürediciykamı. Okadar bir käämil insandı ani dedim – bän da olacam onun gibi».

Sekizinci klası başardıktan soran Fedora Çolak üürenmää gider. Kaul uçilişçesini başardıktan sora Ana küüyündä üüredici işlemää başlȇȇr. Şindi, buncak yıl geçtiktän soran, Fedora Çolak söleer, ani onun için en önemli görmää netürlü üüsek uurlara onun üürenicileri çıktılar. Ama en çok onu sevindirer o, ani onun üürenicileri ii insan oldular.

FEDORA ÇOLAK, Kopkuy küüyünün yaşayanı:  «Naşi onnar tamannadılar, ne nietliydilär yapmaa hem ne başa çıkardılar. Kim ev aldı, kimin aylesi var. Yaşȇrlar gözäl da olȇrlar örnek başkasına da».

Aylä Fedora Fedorovnaya deyni herzaman ilk erdäydi. O kocasınnan 5 uşak büütü: 4 çocuk, 1 da kız. Bakmayarak ona, ani okulda çok işi vardı, evdä, nasıl da yorgun olmasa, o herzaman savaşardı uşaklarınnan bilä zaman geçirmää, ki gücenik kalmasınnar. Fedora Çolak getirdeer aklısına.

FEDORA ÇOLAK, Kopkuy küüyünün yaşayanı: «Etiştirärdim. Bän pek çok işlärdim. Gecä-gündüz işläärdim. Saa olsunnar mamular. Kainnam hem evdä mamu pek yardım ettilär uşakları bakmaa».

Fedora Födorovnanın kocası.da herzaman ona dayak oldu. O büün da eşindän ayırılmȇȇr onun saalıını koruyȇr, ev işlerin zeedesini üstünä alȇr.

FEDORA ÇOLAK, Kopkuy küüyünün yaşayanı: «Pek annȇȇr, pek yardım eder. O büünnän-büün çok işleri yalnızça yapȇr. Harmanı da işler. Bän oturukça yapȇrım, ama ayakça bana zor ».

Artık 15 yıl nicä Fedora Çolak pensiyaya çıktı. Vakıt taa tez geçsini deyni canına görä zanaat buldu.

FEDORA ÇOLAK, Kopkuy küüyünün yaşayanı: «Biserlan diktim, almaznıy vışivka da yaptım. Biserlan diktim 18 ikona, burada 12».

Kendi ellerinnän dikili ikonaların altısını Fedora Çolak artık baaşladı.

FEDORA ÇAKAL, Kopkuy küüyünün yaşayanı: «Bän ölä koydum nietimä herbir unukama, herbir uşaama, gelinnerä yaptım olsun ikonaları aadınca. Olsun anmak. Başka bişey bekim kaybelecek ama ikona olacȇk herkeret».

Fedora Födorovnanın var taa bir sevgili hobbisi. O yazȇr piet, angılarına görä erindeki ansambli türkü kurȇr hem yortularda çalȇr.

 

Tekst: V.Keman, A.Terzi, video: S.Georgiev, montaj: İ.Varban