Kongaz küüyündä büün orak (iul) ayın 12-dä Halk yortusu geçecek. Baalı o Pavel hem Pötr Apostolların gününä. Yortuyu hazırlȇȇrlar hem geçireceklär “Yasti” dueti erindeki türkücülärlän hem yaratmak kollektivlerinnän barabar.

Üçüncü yıl sıravardı büük hem gözäl yortuyu kongazlılara deyni küüyün muzikantları, Kultura evin oyun kollektivleri hem talantlı insannarı geçirerlär.

MİHAİL YASIBAŞ, “Yasti” duetin solisti: «Bu büük klisä yortusuna baalı. Biz kararladık kurmaa bu yortuyu Avtonomiyanın hem bütün küüyün yaşayannarına, ki insannar bu gün gelip yortuya dinnensinnär. Konţert geçecek Kongazın Kultura evindä».

Nicä urguladı Mihail Yasıbaş, bu yortunun geçirilmesi oldu bir ii adet Kongazda. Programada olaceklar halk oyunnarı, erindeki hem yabancı küülerdän  muzikacılar kendi becermeklerini göstereceklär. Kongazda bu yortu başlayacek saat sekizdä avşomneen.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku