«GRT» kompaniyanın öndercileri yolladılar danışmak kiyadını Halk Topluşun başın adına, angısında isteniler, ani Gagauziyanın  Saymak Palatası Cümnä Kompaniyada auditişlerini geçirsin. Bölä karar kabledildi o beterä, ani bitki vakıt GRT-nın dolayında çok laf gider.

«GRT» kompaniyanın başın işini götürän Vitaliy Gaydarjı orak (iul) ayın 11-dä yazılı danışmaklan soordu, ki Halk Topluşun başı «GRT» kurumuna Saymak Palatasını yollasın da onnar kompaniyanın çalışmasını  2017 yıldan, bu yıla kadar kontrol etsinnär.

VİTALİY GAYDARJİ, «GRT» kompaniyanın başın işini götürän: «Kompaniya korkmȇȇr auditin geçirilmesindän. Bu kiyat lääzımdı yazılsın. Kompanya kontrol işleri için açık. Taa bir sıra söleerim, ani bu laflar, angıları belli olȇrlar “GRT”kompaniyasının dolayında – yapılȇrlar isteyiptä. Burayı politika karışȇr. Transfertlarda, angılarını Halk Topluşu kararladı, vakıtlan verilmeerlär. Bu konflikt isteyiptä yapılȇr Bakannık Komitetinnän».

Öncä «Prämaya liniyä» programasında bölä kontrol için söledi ayırılmış başkan İrina Vlah.

İRİNA VLAH, ayırılmış başkan: «Siz kabledersiniz Avtonomiyanın bücetindän 5 million ley, bundan kaarä kendi  gelirleriniz dä iki million kurȇr. Bölä yoktur olduu. Sizä geçirildi artık hepsi transfertlar orak (iul) ayın birinädän. Lääzım geçirmää auditı da bakmaa nereyi harcandılar bu paralar. Lääzım bulmaa ucunu. Hepsi ne plannanıldıydı vermää bücettän – siz kablettiniz».

Akılınıza getirderiz, ani orak ayın 11-dä Halk Topluşun üridik hem mass-media soruşlarında komisiyası kendi oturuşunda “GRT” kompaniyanın danışmasını ay kazanç paralarını işçilerä verilmemesi için soruşunu baktı. Lafetmeklerdän sora profil komisiyanın azaları teklif ettilär GHT hem Bakannık komitetinä, ki “GRT” kompaniyasında maasuz baamsız kurumunnan audit işleri geçirilsinnär.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: T.Kazaku